ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 05/10/2023 เวลา 07:17:11 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
05/10/2023
07:17:10 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
10 µg/m³
30.4 °C
69 %
0 PPM.
05/10/2023
07:17:08 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
29.5 °C
64 %
0 PPM.
05/10/2023
07:17:04 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
4 µg/m³
30.6 °C
46 %
0 PPM.
05/10/2023
07:13:51 น.
IT-Zone
6 µg/m³
29.2 °C
64 %
0 PPM.
05/10/2023
07:13:49 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
29.2 °C
65 %
0 PPM.
05/10/2023
07:12:18 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
10 µg/m³
30.4 °C
69 %
0 PPM.
05/10/2023
07:12:16 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
29.5 °C
64 %
0 PPM.
05/10/2023
07:12:13 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
5 µg/m³
30.6 °C
46 %
0 PPM.
05/10/2023
07:08:58 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
29.2 °C
65 %
0 PPM.
05/10/2023
07:08:58 น.
IT-Zone
6 µg/m³
29.2 °C
64 %
0 PPM.
05/10/2023
07:07:26 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
13 µg/m³
30.4 °C
69 %
0 PPM.
05/10/2023
07:07:24 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
29.5 °C
64 %
0 PPM.
05/10/2023
07:07:21 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
4 µg/m³
30.6 °C
46 %
0 PPM.
05/10/2023
07:04:07 น.
IT-Zone
5 µg/m³
29.2 °C
64 %
0 PPM.
05/10/2023
07:04:06 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
7 µg/m³
29.2 °C
64 %
0 PPM.