ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 04/10/2022 เวลา 11:54:38 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
04/10/2022
11:54:27 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
29.8 °C
64 %
0 PPM.
04/10/2022
11:51:04 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.1 °C
60 %
0 PPM.
04/10/2022
11:49:35 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
29.7 °C
63 %
0 PPM.
04/10/2022
11:44:44 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
29.8 °C
60 %
0 PPM.
04/10/2022
11:41:16 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.9 °C
60 %
0 PPM.