ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 04/10/2023 เวลา 06:30:11 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 52.14 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 52.14 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
04/10/2023
06:29:59 น.
IT-Zone
8 µg/m³
29.4 °C
66 %
0 PPM.
04/10/2023
06:29:59 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
11 µg/m³
29.2 °C
66 %
0 PPM.
04/10/2023
06:28:17 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
4 µg/m³
30.3 °C
46 %
0 PPM.
04/10/2023
06:27:23 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
13 µg/m³
31.1 °C
70 %
0 PPM.
04/10/2023
06:26:43 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
29.3 °C
63 %
0 PPM.
04/10/2023
06:25:07 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
9 µg/m³
29.2 °C
66 %
0 PPM.
04/10/2023
06:25:07 น.
IT-Zone
9 µg/m³
29.4 °C
66 %
0 PPM.
04/10/2023
06:23:25 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
30.3 °C
46 %
0 PPM.
04/10/2023
06:22:31 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
14 µg/m³
31.1 °C
70 %
0 PPM.
04/10/2023
06:21:51 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
29.3 °C
63 %
0 PPM.
04/10/2023
06:20:15 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
7 µg/m³
29.2 °C
66 %
0 PPM.
04/10/2023
06:20:15 น.
IT-Zone
7 µg/m³
29.4 °C
66 %
0 PPM.
04/10/2023
06:18:33 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
5 µg/m³
30.3 °C
46 %
0 PPM.
04/10/2023
06:17:39 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
12 µg/m³
31.1 °C
70 %
0 PPM.
04/10/2023
06:17:00 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
29.2 °C
62 %
0 PPM.