ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 26/09/2022 เวลา 08:22:18 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
26/09/2022
08:20:53 น.
งานซ่อมฯ
15 µg/m³
31.4 °C
65 %
0 PPM.
26/09/2022
08:19:42 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
13 µg/m³
28.3 °C
62 %
0 PPM.
26/09/2022
08:16:02 น.
งานซ่อมฯ
16 µg/m³
31.4 °C
65 %
0 PPM.
26/09/2022
08:14:50 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
11 µg/m³
28.3 °C
63 %
0 PPM.
26/09/2022
08:11:10 น.
งานซ่อมฯ
24 µg/m³
31.4 °C
65 %
0 PPM.