ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 24/06/2024 เวลา 17:56:32 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 52.14 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 52.14 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
24/06/2024
17:56:16 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
9 µg/m³
31.6 °C
48 %
0 PPM.
24/06/2024
17:55:46 น.
ตำแหน่งทดสอบ
10 µg/m³
31.7 °C
45 %
0 PPM.
24/06/2024
17:55:41 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
13 µg/m³
28.5 °C
37 %
0 PPM.
24/06/2024
17:54:39 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
30 °C
54 %
0 PPM.
24/06/2024
17:54:31 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
8 µg/m³
30.9 °C
42 %
0 PPM.
24/06/2024
17:51:24 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
8 µg/m³
31.6 °C
48 %
0 PPM.
24/06/2024
17:50:54 น.
ตำแหน่งทดสอบ
9 µg/m³
31.8 °C
45 %
0 PPM.
24/06/2024
17:50:49 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
11 µg/m³
28.6 °C
37 %
0 PPM.
24/06/2024
17:49:48 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
30 °C
53 %
0 PPM.
24/06/2024
17:49:35 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
30.9 °C
42 %
0 PPM.
24/06/2024
17:46:32 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
9 µg/m³
31.6 °C
48 %
0 PPM.
24/06/2024
17:46:02 น.
ตำแหน่งทดสอบ
8 µg/m³
31.8 °C
45 %
0 PPM.
24/06/2024
17:45:57 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
12 µg/m³
28.8 °C
38 %
0 PPM.
24/06/2024
17:44:55 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
30 °C
53 %
0 PPM.
24/06/2024
17:44:43 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
30.9 °C
42 %
0 PPM.