ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 03/10/2022 เวลา 00:21:31 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
03/10/2022
00:19:54 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28.1 °C
60 %
0 PPM.
03/10/2022
00:16:47 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
31 °C
67 %
0 PPM.
03/10/2022
00:15:02 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28.1 °C
60 %
0 PPM.
03/10/2022
00:11:56 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
30.9 °C
67 %
0 PPM.
03/10/2022
00:10:10 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.1 °C
60 %
0 PPM.