ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 04/10/2022 เวลา 11:28:59 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
04/10/2022
11:26:42 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.7 °C
54 %
0 PPM.
04/10/2022
11:25:18 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
29.9 °C
63 %
0 PPM.
04/10/2022
11:20:26 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
30 °C
64 %
0 PPM.
04/10/2022
11:16:56 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28 °C
52 %
0 PPM.
04/10/2022
11:15:35 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
30 °C
66 %
0 PPM.