ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 05/10/2022 เวลา 13:09:48 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
05/10/2022
13:09:05 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
28.7 °C
58 %
0 PPM.
05/10/2022
13:08:28 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28.6 °C
56 %
0 PPM.
05/10/2022
13:05:18 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
29.7 °C
60 %
0 PPM.
05/10/2022
13:04:14 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
28.8 °C
59 %
0 PPM.
05/10/2022
13:03:36 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28.7 °C
61 %
0 PPM.