ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 01/10/2022 เวลา 07:55:27 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
01/10/2022
07:54:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28.2 °C
65 %
0 PPM.
01/10/2022
07:52:58 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30.3 °C
67 %
0 PPM.
01/10/2022
07:49:48 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.2 °C
65 %
0 PPM.
01/10/2022
07:48:07 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
30.4 °C
67 %
0 PPM.
01/10/2022
07:44:57 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28.2 °C
65 %
0 PPM.