ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 29/09/2023 เวลา 16:41:02 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 75.64 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 58.55 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 64.96 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 149.00 อากาศไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 149.00 อากาศไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
29/09/2023
16:40:41 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
12 µg/m³
28.7 °C
43 %
0 PPM.
29/09/2023
16:40:15 น.
งานซ่อมฯ
19 µg/m³
28.7 °C
66 %
0 PPM.
29/09/2023
16:37:21 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
24 µg/m³
28.7 °C
58 %
0 PPM.
29/09/2023
16:37:04 น.
IT-Zone
16 µg/m³
29.8 °C
62 %
0 PPM.
29/09/2023
16:36:17 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
55 µg/m³
32 °C
67 %
0 PPM.
29/09/2023
16:35:50 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
14 µg/m³
28.8 °C
43 %
0 PPM.
29/09/2023
16:35:23 น.
งานซ่อมฯ
21 µg/m³
28.6 °C
66 %
0 PPM.
29/09/2023
16:32:29 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
22 µg/m³
28.7 °C
58 %
0 PPM.
29/09/2023
16:32:28 น.
สำนักงานเลขานุการ
26 µg/m³
26.2 °C
60 %
0 PPM.
29/09/2023
16:32:12 น.
IT-Zone
16 µg/m³
29.7 °C
62 %
0 PPM.
29/09/2023
16:31:25 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
33 µg/m³
31.9 °C
68 %
0 PPM.
29/09/2023
16:30:58 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
14 µg/m³
28.8 °C
43 %
0 PPM.
29/09/2023
16:30:31 น.
งานซ่อมฯ
20 µg/m³
28.5 °C
67 %
0 PPM.
29/09/2023
16:27:35 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
23 µg/m³
28.7 °C
60 %
0 PPM.
29/09/2023
16:27:19 น.
IT-Zone
16 µg/m³
29.7 °C
62 %
0 PPM.