ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 05/10/2022 เวลา 12:00:54 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
05/10/2022
12:00:19 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28.3 °C
61 %
0 PPM.
05/10/2022
11:57:19 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
29.8 °C
59 %
0 PPM.
05/10/2022
11:56:06 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
28.4 °C
62 %
0 PPM.
05/10/2022
11:55:26 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28.2 °C
61 %
0 PPM.
05/10/2022
11:52:28 น.
งานซ่อมฯ
12 µg/m³
29.9 °C
60 %
0 PPM.