ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 26/09/2022 เวลา 13:38:19 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
26/09/2022
13:36:41 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
28.2 °C
59 %
0 PPM.
26/09/2022
13:36:38 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
30 °C
53 %
0 PPM.
26/09/2022
13:36:29 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
9 µg/m³
28.2 °C
63 %
0 PPM.
26/09/2022
13:31:46 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
30 °C
53 %
0 PPM.
26/09/2022
13:31:29 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
28.1 °C
58 %
0 PPM.