ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 08/10/2022 เวลา 02:25:38 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
08/10/2022
02:22:39 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.2 °C
63 %
0 PPM.
08/10/2022
02:21:44 น.
IT-Zone
2 µg/m³
27.3 °C
69 %
0 PPM.
08/10/2022
02:21:16 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
30.3 °C
70 %
0 PPM.
08/10/2022
02:17:48 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.2 °C
63 %
0 PPM.
08/10/2022
02:16:52 น.
IT-Zone
1 µg/m³
27.3 °C
68 %
0 PPM.