ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 05/10/2022 เวลา 13:02:52 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
05/10/2022
13:00:27 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
29.8 °C
62 %
0 PPM.
05/10/2022
12:59:23 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
28.9 °C
60 %
0 PPM.
05/10/2022
12:58:45 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28.6 °C
61 %
0 PPM.
05/10/2022
12:55:36 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
29.8 °C
63 %
0 PPM.
05/10/2022
12:54:31 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
29.1 °C
61 %
0 PPM.