ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 23/09/2023 เวลา 10:48:12 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
23/09/2023
10:47:34 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
29.5 °C
64 %
0 PPM.
23/09/2023
10:44:45 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
30.1 °C
71 %
0 PPM.
23/09/2023
10:44:36 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
29.9 °C
49 %
0 PPM.
23/09/2023
10:44:09 น.
IT-Zone
2 µg/m³
28.8 °C
63 %
0 PPM.
23/09/2023
10:44:08 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
27.7 °C
65 %
0 PPM.
23/09/2023
10:42:41 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
29.5 °C
64 %
0 PPM.
23/09/2023
10:39:53 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
30.1 °C
71 %
0 PPM.
23/09/2023
10:39:45 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
29.8 °C
49 %
0 PPM.
23/09/2023
10:39:17 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
27.7 °C
65 %
0 PPM.
23/09/2023
10:39:17 น.
IT-Zone
1 µg/m³
28.9 °C
63 %
0 PPM.
23/09/2023
10:37:50 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
29.4 °C
64 %
0 PPM.
23/09/2023
10:35:00 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
30.1 °C
71 %
0 PPM.
23/09/2023
10:34:53 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
1 µg/m³
29.8 °C
49 %
0 PPM.
23/09/2023
10:34:25 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
27.6 °C
61 %
0 PPM.
23/09/2023
10:34:24 น.
IT-Zone
1 µg/m³
29 °C
64 %
0 PPM.