ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 24/09/2022 เวลา 22:59:36 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
24/09/2022
22:58:37 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
27.9 °C
61 %
0 PPM.
24/09/2022
22:54:57 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
31.2 °C
64 %
0 PPM.
24/09/2022
22:53:46 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
27.9 °C
61 %
0 PPM.
24/09/2022
22:50:06 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
31.2 °C
64 %
0 PPM.
24/09/2022
22:48:55 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
27.9 °C
61 %
0 PPM.