ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 02/10/2022 เวลา 01:43:21 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
02/10/2022
01:41:57 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
30.6 °C
67 %
0 PPM.
02/10/2022
01:39:20 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28 °C
60 %
0 PPM.
02/10/2022
01:37:06 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
30.6 °C
67 %
0 PPM.
02/10/2022
01:34:29 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28 °C
60 %
0 PPM.
02/10/2022
01:32:14 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
30.6 °C
67 %
0 PPM.