ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 15/07/2024 เวลา 23:58:22 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 56.41 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 56.41 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
15/07/2024
23:58:02 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
31 °C
51 %
0 PPM.
15/07/2024
23:57:07 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
15 µg/m³
30.5 °C
64 %
0 PPM.
15/07/2024
23:56:45 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
25.8 °C
65 %
473 PPM.
15/07/2024
23:56:33 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
31.3 °C
48 %
0 PPM.
15/07/2024
23:54:33 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
1 µg/m³
31.7 °C
45 %
0 PPM.
15/07/2024
23:54:32 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30.2 °C
59 %
0 PPM.
15/07/2024
23:54:30 น.
IT-Zone
8 µg/m³
29.5 °C
72 %
0 PPM.
15/07/2024
23:53:10 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
31 °C
51 %
0 PPM.
15/07/2024
23:52:15 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
14 µg/m³
30.5 °C
64 %
0 PPM.
15/07/2024
23:51:43 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
25.8 °C
65 %
471 PPM.
15/07/2024
23:51:41 น.
ตำแหน่งทดสอบ
3 µg/m³
31.3 °C
48 %
0 PPM.
15/07/2024
23:49:41 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
31.7 °C
45 %
0 PPM.
15/07/2024
23:49:38 น.
IT-Zone
8 µg/m³
29.5 °C
71 %
0 PPM.
15/07/2024
23:49:37 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
30.2 °C
59 %
0 PPM.
15/07/2024
23:48:18 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
31 °C
51 %
0 PPM.