ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/09/2023 เวลา 12:42:48 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/09/2023
12:42:34 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
1 µg/m³
30.6 °C
71 %
0 PPM.
25/09/2023
12:41:03 น.
สำนักงานเลขานุการ
1 µg/m³
27 °C
48 %
0 PPM.
25/09/2023
12:40:43 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
28.8 °C
44 %
0 PPM.
25/09/2023
12:40:36 น.
IT-Zone
0 µg/m³
28.6 °C
62 %
0 PPM.
25/09/2023
12:40:23 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
28.6 °C
57 %
0 PPM.
25/09/2023
12:40:15 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
28.6 °C
57 %
0 PPM.
25/09/2023
12:37:42 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
1 µg/m³
30.6 °C
71 %
0 PPM.
25/09/2023
12:36:11 น.
สำนักงานเลขานุการ
1 µg/m³
27.5 °C
49 %
0 PPM.
25/09/2023
12:35:52 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
28.8 °C
44 %
0 PPM.
25/09/2023
12:35:44 น.
IT-Zone
0 µg/m³
28.6 °C
62 %
0 PPM.
25/09/2023
12:35:32 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
28.8 °C
62 %
0 PPM.
25/09/2023
12:35:23 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
28.6 °C
58 %
0 PPM.
25/09/2023
12:32:50 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
0 µg/m³
30.6 °C
71 %
0 PPM.
25/09/2023
12:31:00 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
1 µg/m³
28.8 °C
44 %
0 PPM.
25/09/2023
12:30:53 น.
IT-Zone
1 µg/m³
28.6 °C
62 %
0 PPM.