ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/09/2023 เวลา 07:56:30 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/09/2023
07:55:42 น.
สำนักงานเลขานุการ
3 µg/m³
29.6 °C
56 %
0 PPM.
25/09/2023
07:55:27 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
5 µg/m³
30.1 °C
70 %
0 PPM.
25/09/2023
07:53:52 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
4 µg/m³
29.9 °C
50 %
0 PPM.
25/09/2023
07:53:39 น.
IT-Zone
5 µg/m³
28.7 °C
69 %
0 PPM.
25/09/2023
07:53:18 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
29.9 °C
64 %
0 PPM.
25/09/2023
07:53:11 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
29.2 °C
64 %
0 PPM.
25/09/2023
07:50:50 น.
สำนักงานเลขานุการ
2 µg/m³
29.3 °C
56 %
0 PPM.
25/09/2023
07:50:35 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
5 µg/m³
30.1 °C
70 %
0 PPM.
25/09/2023
07:48:59 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
1 µg/m³
29.9 °C
50 %
0 PPM.
25/09/2023
07:48:47 น.
IT-Zone
5 µg/m³
28.7 °C
69 %
0 PPM.
25/09/2023
07:48:26 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
29.9 °C
64 %
0 PPM.
25/09/2023
07:48:19 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
29.2 °C
64 %
0 PPM.
25/09/2023
07:45:58 น.
สำนักงานเลขานุการ
3 µg/m³
29 °C
57 %
0 PPM.
25/09/2023
07:45:43 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
6 µg/m³
30.1 °C
70 %
0 PPM.
25/09/2023
07:44:07 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
29.9 °C
50 %
0 PPM.