ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 01/10/2023 เวลา 21:32:22 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
01/10/2023
21:29:30 น.
IT-Zone
9 µg/m³
30.3 °C
66 %
0 PPM.
01/10/2023
21:29:21 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
11 µg/m³
29.3 °C
69 %
0 PPM.
01/10/2023
21:29:14 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
30.6 °C
64 %
0 PPM.
01/10/2023
21:28:51 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
10 µg/m³
32.1 °C
62 %
0 PPM.
01/10/2023
21:27:53 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
8 µg/m³
32.3 °C
46 %
0 PPM.
01/10/2023
21:24:38 น.
IT-Zone
9 µg/m³
30.2 °C
66 %
0 PPM.
01/10/2023
21:24:29 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
11 µg/m³
29.3 °C
68 %
0 PPM.
01/10/2023
21:24:23 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
30.6 °C
64 %
0 PPM.
01/10/2023
21:24:00 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
10 µg/m³
32.1 °C
62 %
0 PPM.
01/10/2023
21:23:01 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
5 µg/m³
32.3 °C
46 %
0 PPM.
01/10/2023
21:19:46 น.
IT-Zone
11 µg/m³
30.3 °C
66 %
0 PPM.
01/10/2023
21:19:36 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
10 µg/m³
29.4 °C
68 %
0 PPM.
01/10/2023
21:19:30 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
30.6 °C
64 %
0 PPM.
01/10/2023
21:19:08 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
9 µg/m³
32.1 °C
61 %
0 PPM.
01/10/2023
21:18:10 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
32.3 °C
46 %
0 PPM.