ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 28/09/2022 เวลา 09:34:02 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
28/09/2022
09:33:00 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
28 °C
60 %
0 PPM.
28/09/2022
09:31:05 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
31.5 °C
66 %
0 PPM.
28/09/2022
09:28:09 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
28 °C
61 %
0 PPM.
28/09/2022
09:26:14 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
31.5 °C
66 %
0 PPM.
28/09/2022
09:23:18 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
27.8 °C
62 %
0 PPM.