ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 03/10/2022 เวลา 11:29:01 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
03/10/2022
11:27:10 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
30.3 °C
64 %
0 PPM.
03/10/2022
11:26:48 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
29.4 °C
64 %
0 PPM.
03/10/2022
11:25:33 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.7 °C
59 %
0 PPM.
03/10/2022
11:22:19 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
30.3 °C
65 %
0 PPM.
03/10/2022
11:21:57 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
29.4 °C
65 %
0 PPM.