ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 01/10/2023 เวลา 11:20:49 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 97.01 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 90.60 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 101.50 อากาศไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 82.05 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 92.74 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 92.74 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
01/10/2023
11:20:34 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
32 µg/m³
31.7 °C
66 %
0 PPM.
01/10/2023
11:20:23 น.
งานซ่อมฯ
36 µg/m³
30.5 °C
64 %
0 PPM.
01/10/2023
11:19:40 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
27 µg/m³
31.1 °C
43 %
0 PPM.
01/10/2023
11:16:28 น.
IT-Zone
31 µg/m³
28.8 °C
57 %
0 PPM.
01/10/2023
11:16:24 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
34 µg/m³
27.6 °C
63 %
0 PPM.
01/10/2023
11:15:42 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
34 µg/m³
31.8 °C
66 %
0 PPM.
01/10/2023
11:15:31 น.
งานซ่อมฯ
38 µg/m³
30.5 °C
64 %
0 PPM.
01/10/2023
11:14:48 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
25 µg/m³
31.2 °C
43 %
0 PPM.
01/10/2023
11:11:36 น.
IT-Zone
34 µg/m³
28.9 °C
57 %
0 PPM.
01/10/2023
11:11:33 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
33 µg/m³
27.6 °C
59 %
0 PPM.
01/10/2023
11:10:50 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
35 µg/m³
31.7 °C
66 %
0 PPM.
01/10/2023
11:10:39 น.
งานซ่อมฯ
40 µg/m³
30.5 °C
64 %
0 PPM.
01/10/2023
11:09:56 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
26 µg/m³
31.2 °C
44 %
0 PPM.
01/10/2023
11:06:44 น.
IT-Zone
30 µg/m³
29 °C
58 %
0 PPM.
01/10/2023
11:06:41 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
33 µg/m³
27.6 °C
56 %
0 PPM.