ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 06/12/2023 เวลา 15:18:18 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 41.67 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
06/12/2023
15:16:17 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
29.5 °C
47 %
0 PPM.
06/12/2023
15:16:12 น.
IT-Zone
2 µg/m³
28.4 °C
64 %
0 PPM.
06/12/2023
15:15:31 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
4 µg/m³
28.1 °C
53 %
0 PPM.
06/12/2023
15:14:54 น.
หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
10 µg/m³
29.7 °C
74 %
406 PPM.
06/12/2023
15:13:51 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
27.1 °C
62 %
0 PPM.
06/12/2023
15:13:14 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
25.2 °C
54 %
901 PPM.
06/12/2023
15:11:46 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
29.5 °C
64 %
0 PPM.
06/12/2023
15:11:25 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
29.5 °C
47 %
0 PPM.
06/12/2023
15:11:20 น.
IT-Zone
5 µg/m³
28.4 °C
64 %
0 PPM.
06/12/2023
15:10:38 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
5 µg/m³
28.3 °C
49 %
0 PPM.
06/12/2023
15:09:52 น.
หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
9 µg/m³
29.7 °C
75 %
411 PPM.
06/12/2023
15:08:11 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
25.2 °C
54 %
893 PPM.
06/12/2023
15:06:51 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
29.6 °C
64 %
0 PPM.
06/12/2023
15:06:33 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
29.5 °C
47 %
0 PPM.
06/12/2023
15:06:29 น.
IT-Zone
2 µg/m³
28.4 °C
65 %
0 PPM.