ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 28/09/2022 เวลา 20:28:05 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
28/09/2022
20:27:01 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
31.8 °C
65 %
0 PPM.
28/09/2022
20:25:10 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28.1 °C
54 %
0 PPM.
28/09/2022
20:22:10 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
31.9 °C
65 %
0 PPM.
28/09/2022
20:20:19 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.1 °C
54 %
0 PPM.
28/09/2022
20:17:17 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
31.9 °C
65 %
0 PPM.