ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 04/10/2022 เวลา 23:31:38 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
04/10/2022
23:29:19 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
30.5 °C
66 %
0 PPM.
04/10/2022
23:26:52 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28.1 °C
60 %
0 PPM.
04/10/2022
23:24:28 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
30.5 °C
66 %
0 PPM.
04/10/2022
23:22:00 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
28.2 °C
60 %
0 PPM.
04/10/2022
23:19:36 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
30.4 °C
66 %
0 PPM.