ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 28/09/2022 เวลา 11:01:16 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
28/09/2022
11:00:33 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.3 °C
60 %
0 PPM.
28/09/2022
10:58:32 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
31.4 °C
65 %
0 PPM.
28/09/2022
10:55:42 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28.2 °C
60 %
0 PPM.
28/09/2022
10:53:41 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
31.4 °C
65 %
0 PPM.
28/09/2022
10:50:51 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28.2 °C
60 %
0 PPM.