ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 08/10/2022 เวลา 02:17:28 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
08/10/2022
02:16:52 น.
IT-Zone
1 µg/m³
27.3 °C
68 %
0 PPM.
08/10/2022
02:16:24 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
30.3 °C
70 %
0 PPM.
08/10/2022
02:12:57 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.2 °C
63 %
0 PPM.
08/10/2022
02:12:01 น.
IT-Zone
2 µg/m³
27.3 °C
68 %
0 PPM.
08/10/2022
02:11:32 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30.3 °C
70 %
0 PPM.