ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 28/09/2022 เวลา 19:44:52 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
28/09/2022
19:43:18 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
31.9 °C
65 %
0 PPM.
28/09/2022
19:41:27 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28.3 °C
52 %
0 PPM.
28/09/2022
19:38:27 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
31.9 °C
65 %
0 PPM.
28/09/2022
19:36:36 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.4 °C
55 %
0 PPM.
28/09/2022
19:33:35 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
31.9 °C
65 %
0 PPM.