ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 29/09/2023 เวลา 07:21:20 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 99.15 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 94.87 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 67.09 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 109.00 อากาศไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 109.00 อากาศไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
29/09/2023
07:21:08 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
39 µg/m³
30.7 °C
70 %
0 PPM.
29/09/2023
07:21:02 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
20 µg/m³
30.2 °C
47 %
0 PPM.
29/09/2023
07:20:44 น.
สำนักงานเลขานุการ
34 µg/m³
29.1 °C
58 %
0 PPM.
29/09/2023
07:20:24 น.
งานซ่อมฯ
29 µg/m³
29.3 °C
64 %
0 PPM.
29/09/2023
07:17:12 น.
IT-Zone
33 µg/m³
29.2 °C
70 %
0 PPM.
29/09/2023
07:17:11 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
35 µg/m³
29.1 °C
66 %
0 PPM.
29/09/2023
07:16:17 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
41 µg/m³
30.8 °C
70 %
0 PPM.
29/09/2023
07:16:10 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
26 µg/m³
30.2 °C
47 %
0 PPM.
29/09/2023
07:15:52 น.
สำนักงานเลขานุการ
32 µg/m³
28.9 °C
59 %
0 PPM.
29/09/2023
07:15:33 น.
งานซ่อมฯ
35 µg/m³
29.3 °C
64 %
0 PPM.
29/09/2023
07:12:20 น.
IT-Zone
32 µg/m³
29.2 °C
70 %
0 PPM.
29/09/2023
07:12:19 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
34 µg/m³
29.1 °C
66 %
0 PPM.
29/09/2023
07:11:24 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
39 µg/m³
30.7 °C
70 %
0 PPM.
29/09/2023
07:11:19 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
24 µg/m³
30.1 °C
47 %
0 PPM.
29/09/2023
07:11:00 น.
สำนักงานเลขานุการ
31 µg/m³
28.5 °C
60 %
0 PPM.