ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 28/09/2022 เวลา 09:58:45 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
28/09/2022
09:57:16 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.8 °C
51 %
0 PPM.
28/09/2022
09:55:23 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
31.4 °C
66 %
0 PPM.
28/09/2022
09:52:25 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
27.9 °C
53 %
0 PPM.
28/09/2022
09:50:31 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
31.4 °C
66 %
0 PPM.
28/09/2022
09:47:34 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
28.1 °C
55 %
0 PPM.