ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 30/09/2022 เวลา 20:23:14 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
30/09/2022
20:23:08 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.5 °C
68 %
0 PPM.
30/09/2022
20:20:11 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.2 °C
60 %
0 PPM.
30/09/2022
20:18:17 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
30.5 °C
68 %
0 PPM.
30/09/2022
20:15:20 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.2 °C
60 %
0 PPM.
30/09/2022
20:13:25 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30.5 °C
68 %
0 PPM.