ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 04/10/2022 เวลา 14:27:52 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
04/10/2022
14:26:54 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.3 °C
60 %
0 PPM.
04/10/2022
14:24:58 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
29.8 °C
68 %
0 PPM.
04/10/2022
14:22:00 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.2 °C
60 %
0 PPM.
04/10/2022
14:20:07 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
29.7 °C
67 %
0 PPM.
04/10/2022
14:17:09 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.2 °C
60 %
0 PPM.