ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 28/09/2022 เวลา 10:17:25 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
28/09/2022
10:16:43 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
27.8 °C
59 %
0 PPM.
28/09/2022
10:14:49 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
31.4 °C
65 %
0 PPM.
28/09/2022
10:11:51 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
27.7 °C
60 %
0 PPM.
28/09/2022
10:09:57 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
31.3 °C
66 %
0 PPM.
28/09/2022
10:07:00 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
27.7 °C
59 %
0 PPM.