ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 29/09/2022 เวลา 19:12:59 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
29/09/2022
19:12:11 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.6 °C
59 %
0 PPM.
29/09/2022
19:12:08 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
30.9 °C
65 %
0 PPM.
29/09/2022
19:08:31 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
28.8 °C
58 %
0 PPM.
29/09/2022
19:07:19 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.6 °C
56 %
0 PPM.
29/09/2022
19:07:17 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
31 °C
65 %
0 PPM.