ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 03/10/2023 เวลา 01:47:42 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 97.01 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 99.15 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 82.05 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 71.37 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 99.15 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 99.15 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
03/10/2023
01:47:28 น.
IT-Zone
35 µg/m³
30 °C
69 %
0 PPM.
03/10/2023
01:45:50 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
22 µg/m³
29.9 °C
45 %
0 PPM.
03/10/2023
01:43:57 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
35 µg/m³
31.1 °C
70 %
0 PPM.
03/10/2023
01:43:24 น.
งานซ่อมฯ
27 µg/m³
29.9 °C
60 %
0 PPM.
03/10/2023
01:42:56 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
34 µg/m³
29.7 °C
63 %
0 PPM.
03/10/2023
01:42:36 น.
IT-Zone
35 µg/m³
30 °C
69 %
0 PPM.
03/10/2023
01:40:58 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
21 µg/m³
29.9 °C
45 %
0 PPM.
03/10/2023
01:39:05 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
35 µg/m³
31.1 °C
70 %
0 PPM.
03/10/2023
01:38:32 น.
งานซ่อมฯ
25 µg/m³
29.9 °C
60 %
0 PPM.
03/10/2023
01:38:05 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
34 µg/m³
29.7 °C
63 %
0 PPM.
03/10/2023
01:37:43 น.
IT-Zone
34 µg/m³
30.1 °C
69 %
0 PPM.
03/10/2023
01:36:06 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
19 µg/m³
30 °C
45 %
0 PPM.
03/10/2023
01:34:13 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
35 µg/m³
31.2 °C
70 %
0 PPM.
03/10/2023
01:33:40 น.
งานซ่อมฯ
24 µg/m³
29.8 °C
59 %
0 PPM.
03/10/2023
01:33:12 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
34 µg/m³
29.7 °C
63 %
0 PPM.