ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 30/09/2022 เวลา 15:29:40 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
30/09/2022
15:28:17 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.1 °C
56 %
0 PPM.
30/09/2022
15:26:50 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
30.1 °C
70 %
0 PPM.
30/09/2022
15:25:16 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
29.5 °C
63 %
0 PPM.
30/09/2022
15:21:58 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
30.1 °C
70 %
0 PPM.
30/09/2022
15:20:25 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
29.4 °C
64 %
0 PPM.