ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 30/09/2022 เวลา 20:14:44 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
30/09/2022
20:13:25 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30.5 °C
68 %
0 PPM.
30/09/2022
20:10:28 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.2 °C
61 %
0 PPM.
30/09/2022
20:08:34 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
30.5 °C
68 %
0 PPM.
30/09/2022
20:05:37 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.2 °C
61 %
0 PPM.
30/09/2022
20:03:42 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30.5 °C
68 %
0 PPM.