ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 01/10/2023 เวลา 15:31:32 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 54.27 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 56.41 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 60.68 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 60.68 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
01/10/2023
15:29:28 น.
IT-Zone
11 µg/m³
28.7 °C
56 %
0 PPM.
01/10/2023
15:29:21 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
14 µg/m³
28.3 °C
60 %
0 PPM.
01/10/2023
15:28:49 น.
งานซ่อมฯ
15 µg/m³
30.7 °C
61 %
0 PPM.
01/10/2023
15:28:44 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
17 µg/m³
32 °C
65 %
0 PPM.
01/10/2023
15:27:46 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
29.6 °C
43 %
0 PPM.
01/10/2023
15:24:36 น.
IT-Zone
10 µg/m³
28.7 °C
56 %
0 PPM.
01/10/2023
15:24:30 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
15 µg/m³
28.2 °C
59 %
0 PPM.
01/10/2023
15:23:56 น.
งานซ่อมฯ
19 µg/m³
30.7 °C
61 %
0 PPM.
01/10/2023
15:23:52 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
19 µg/m³
31.9 °C
65 %
0 PPM.
01/10/2023
15:22:54 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
8 µg/m³
29.6 °C
43 %
0 PPM.
01/10/2023
15:19:44 น.
IT-Zone
10 µg/m³
28.7 °C
56 %
0 PPM.
01/10/2023
15:19:38 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
14 µg/m³
28.2 °C
60 %
0 PPM.
01/10/2023
15:19:04 น.
งานซ่อมฯ
17 µg/m³
30.7 °C
61 %
0 PPM.
01/10/2023
15:19:01 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
19 µg/m³
31.9 °C
65 %
0 PPM.
01/10/2023
15:18:02 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
10 µg/m³
29.6 °C
42 %
0 PPM.