ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 29/09/2023 เวลา 16:25:48 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 71.37 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 54.27 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 71.37 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 60.68 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 121.50 อากาศไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 121.50 อากาศไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
29/09/2023
16:25:39 น.
งานซ่อมฯ
22 µg/m³
28.3 °C
69 %
0 PPM.
29/09/2023
16:22:43 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
22 µg/m³
28.7 °C
59 %
0 PPM.
29/09/2023
16:22:28 น.
IT-Zone
14 µg/m³
29.8 °C
62 %
0 PPM.
29/09/2023
16:21:41 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
44 µg/m³
32 °C
67 %
0 PPM.
29/09/2023
16:21:14 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
17 µg/m³
29 °C
42 %
0 PPM.
29/09/2023
16:20:47 น.
งานซ่อมฯ
23 µg/m³
28.3 °C
70 %
0 PPM.
29/09/2023
16:17:50 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
26 µg/m³
28.8 °C
58 %
0 PPM.
29/09/2023
16:17:36 น.
IT-Zone
12 µg/m³
29.8 °C
62 %
0 PPM.
29/09/2023
16:16:49 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
52 µg/m³
32 °C
68 %
0 PPM.
29/09/2023
16:16:22 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
15 µg/m³
29 °C
43 %
0 PPM.
29/09/2023
16:15:55 น.
งานซ่อมฯ
28 µg/m³
28.1 °C
70 %
0 PPM.
29/09/2023
16:12:58 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
25 µg/m³
28.7 °C
60 %
0 PPM.
29/09/2023
16:12:43 น.
IT-Zone
19 µg/m³
29.9 °C
62 %
0 PPM.
29/09/2023
16:11:57 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
61 µg/m³
32 °C
69 %
0 PPM.
29/09/2023
16:11:30 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
14 µg/m³
28.8 °C
43 %
0 PPM.