ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 01/10/2023 เวลา 13:04:05 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 73.50 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 56.41 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 54.27 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 82.05 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 82.05 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
01/10/2023
13:03:30 น.
IT-Zone
15 µg/m³
28.2 °C
55 %
0 PPM.
01/10/2023
13:03:24 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
23 µg/m³
27.9 °C
62 %
0 PPM.
01/10/2023
13:02:45 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
27 µg/m³
31.8 °C
66 %
0 PPM.
01/10/2023
13:02:32 น.
งานซ่อมฯ
29 µg/m³
30.3 °C
63 %
0 PPM.
01/10/2023
13:01:48 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
14 µg/m³
30 °C
41 %
0 PPM.
01/10/2023
12:58:39 น.
IT-Zone
14 µg/m³
28.2 °C
55 %
0 PPM.
01/10/2023
12:58:32 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
22 µg/m³
27.9 °C
62 %
0 PPM.
01/10/2023
12:57:53 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
30 µg/m³
31.8 °C
66 %
0 PPM.
01/10/2023
12:57:40 น.
งานซ่อมฯ
31 µg/m³
30.4 °C
63 %
0 PPM.
01/10/2023
12:56:56 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
16 µg/m³
30 °C
41 %
0 PPM.
01/10/2023
12:53:46 น.
IT-Zone
19 µg/m³
28.2 °C
55 %
0 PPM.
01/10/2023
12:53:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
23 µg/m³
27.7 °C
62 %
0 PPM.
01/10/2023
12:53:01 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
29 µg/m³
31.8 °C
66 %
0 PPM.
01/10/2023
12:52:48 น.
งานซ่อมฯ
27 µg/m³
30.5 °C
62 %
0 PPM.
01/10/2023
12:52:04 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
17 µg/m³
30 °C
41 %
0 PPM.