ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 29/09/2023 เวลา 00:24:47 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 90.60 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 109.00 อากาศไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 62.82 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 101.50 อากาศไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 101.50 อากาศไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
29/09/2023
00:23:41 น.
IT-Zone
39 µg/m³
29.3 °C
71 %
0 PPM.
29/09/2023
00:23:37 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
31 µg/m³
28.9 °C
64 %
0 PPM.
29/09/2023
00:22:46 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
18 µg/m³
29.7 °C
46 %
0 PPM.
29/09/2023
00:22:43 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
36 µg/m³
30.8 °C
69 %
0 PPM.
29/09/2023
00:21:55 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
29 °C
62 %
0 PPM.
29/09/2023
00:18:50 น.
IT-Zone
39 µg/m³
29.3 °C
71 %
0 PPM.
29/09/2023
00:18:45 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
31 µg/m³
28.9 °C
64 %
0 PPM.
29/09/2023
00:17:54 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
20 µg/m³
29.7 °C
46 %
0 PPM.
29/09/2023
00:17:50 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
33 µg/m³
30.8 °C
69 %
0 PPM.
29/09/2023
00:17:02 น.
งานซ่อมฯ
19 µg/m³
28.9 °C
62 %
0 PPM.
29/09/2023
00:13:58 น.
IT-Zone
39 µg/m³
29.4 °C
71 %
0 PPM.
29/09/2023
00:13:54 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
31 µg/m³
28.9 °C
63 %
0 PPM.
29/09/2023
00:13:02 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
18 µg/m³
29.7 °C
46 %
0 PPM.
29/09/2023
00:12:58 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
35 µg/m³
30.9 °C
69 %
0 PPM.
29/09/2023
00:12:10 น.
งานซ่อมฯ
24 µg/m³
28.9 °C
61 %
0 PPM.