ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 27/09/2022 เวลา 18:27:12 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
27/09/2022
18:24:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
28.4 °C
56 %
0 PPM.
27/09/2022
18:22:47 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
9 µg/m³
28.8 °C
62 %
0 PPM.
27/09/2022
18:22:36 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
31.5 °C
66 %
0 PPM.
27/09/2022
18:19:48 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
28.3 °C
57 %
0 PPM.
27/09/2022
18:17:56 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
9 µg/m³
28.7 °C
62 %
0 PPM.