ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 26/09/2022 เวลา 22:46:52 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
26/09/2022
22:45:42 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
8 µg/m³
28.1 °C
57 %
0 PPM.
26/09/2022
22:45:37 น.
งานซ่อมฯ
15 µg/m³
30.8 °C
61 %
0 PPM.
26/09/2022
22:40:51 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
8 µg/m³
28.1 °C
57 %
0 PPM.
26/09/2022
22:40:45 น.
งานซ่อมฯ
14 µg/m³
30.8 °C
61 %
0 PPM.
26/09/2022
22:36:00 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
9 µg/m³
28.1 °C
57 %
0 PPM.