ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 03/10/2022 เวลา 17:51:19 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
03/10/2022
17:51:07 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30.7 °C
64 %
0 PPM.
03/10/2022
17:48:48 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
28.9 °C
58 %
0 PPM.
03/10/2022
17:46:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.1 °C
52 %
0 PPM.
03/10/2022
17:46:15 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.7 °C
64 %
0 PPM.
03/10/2022
17:43:57 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
29 °C
59 %
0 PPM.