ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละอองภายในสำนักวิทยบริการ

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง ชั้นหนังสือนวนิยาย

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์

13/04/2020

11:09:17 น.

ทางเข้าห้องบริการคอมพิวเตอร์ 1

14 Microns

29.5 °C

53.6 %

445 PPM.

13/04/2020

10:05:22 น.

IT-Zone

13 Microns

29.2 °C

55.6 %

427 PPM.

13/04/2020

10:26:17 น.

ห้องวิทยานิพนธ์

13 Microns

30 °C

56.2 %

456 PPM.

13/04/2020

09:40:52 น.

งานซ่อมฯ

12 Microns

28 °C

42.8 %

523 PPM.

14/04/2020

14:26:26 น.

ทางเดินไปอาคาร 17

12 Microns

25.5 °C

45.1 %

433 PPM.
สีแดง PM>=300 Microns, CO2>=1000 PPM. สีชมพู PM>=300 Microns สีส้ม CO2>=1000 PPM.

 แผนภูมิข้อมูลพื้นฐานตามตำแหน่งและช่วงเวลา


วันที่ บริการยืม-คืน บริการตอบคำถามฯ โถงอ่านหนังสือชั้น 1 ชั้นวารสารใหม่ ชั้นวารสารล่วงเวลา สำนักงานเลขานุการ ชั้นหนังสือภาษาไทย ชั้นหนังสือภาษาอังกฤษ โถงอ่านหนังสือชั้น 2 ทางเดินหน้าห้องจดหมายเหตุฯ ทางเดินไปอาคาร 17 ทางเดินโซนห้องประชุม IT-Zone ห้องวิทยานิพนธ์ บริการโสตฯ American Corner Pattani ทางเข้าห้องมินิเธียเตอร์ ทางเข้าห้องบริการคอมพิวเตอร์ 1 งานวิเคราะห์ทรัพยากรฯ งานธุรการ งานห้องสมุดดิจิทัล งานซ่อมฯ ชั้นหนังสือ ชั้นหนังสือภาษาเกาหลี ชั้นหนังสือภาษาอังกฤษ ชั้นหนังสือภาษาไทย ชั้นหนังสือภาษาอิสลาม ชั้นหนังสือนวนิยาย ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันตก ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก ที่นั่งอ่านหนังสือด้านทิศใต้
2022-06-23 5
2022-06-24 10
2022-06-24 10
2022-06-24 11
2022-06-24 11
2022-06-24 0
2022-06-24 0
2022-06-24 0
2022-06-24 0
2022-06-24 0
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 6
2022-06-28 6
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 6
2022-06-28 5
2022-06-28 5
2022-06-28 6
2022-06-28 8
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 8
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 6
2022-06-28 7
2022-06-28 6
2022-06-28 6
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 6
2022-06-28 6
2022-06-28 6
2022-06-28 8
2022-06-28 6
2022-06-28 6
2022-06-28 5
2022-06-28 4
2022-06-28 5
2022-06-28 5
2022-06-28 7
2022-06-28 5
2022-06-28 7
2022-06-28 8
2022-06-28 5
2022-06-28 6
2022-06-28 7
2022-06-28 4
2022-06-28 5
2022-06-28 7
2022-06-28 6
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 5
2022-06-28 7
2022-06-28 6
2022-06-28 6
2022-06-28 7
2022-06-28 5
2022-06-28 5
2022-06-28 6
2022-06-28 8
2022-06-28 5
2022-06-28 5
2022-06-28 7
2022-06-28 6
2022-06-28 5
2022-06-28 6
2022-06-28 8
2022-06-28 7
วันที่ บริการยืม-คืน บริการตอบคำถามฯ โถงอ่านหนังสือชั้น 1 ชั้นวารสารใหม่ ชั้นวารสารล่วงเวลา สำนักงานเลขานุการ ชั้นหนังสือภาษาไทย ชั้นหนังสือภาษาอังกฤษ โถงอ่านหนังสือชั้น 2 ทางเดินหน้าห้องจดหมายเหตุฯ ทางเดินไปอาคาร 17 ทางเดินโซนห้องประชุม IT-Zone ห้องวิทยานิพนธ์ บริการโสตฯ American Corner Pattani ทางเข้าห้องมินิเธียเตอร์ ทางเข้าห้องบริการคอมพิวเตอร์ 1 งานวิเคราะห์ทรัพยากรฯ งานธุรการ งานห้องสมุดดิจิทัล งานซ่อมฯ ชั้นหนังสือ ชั้นหนังสือภาษาเกาหลี ชั้นหนังสือภาษาอังกฤษ ชั้นหนังสือภาษาไทย ชั้นหนังสือภาษาอิสลาม ชั้นหนังสือนวนิยาย ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันตก ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก ที่นั่งอ่านหนังสือด้านทิศใต้
2022-06-23 25
2022-06-24 25
2022-06-24 25
2022-06-24 26
2022-06-24 26
2022-06-24 26.3
2022-06-24 25.6
2022-06-24 25.6
2022-06-24 25.6
2022-06-24 25.6
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.5
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.4
2022-06-28 26.4
2022-06-28 26.4
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.3
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.1
2022-06-28 26
2022-06-28 26
2022-06-28 26.2
2022-06-28 26.3
2022-06-28 26.4
2022-06-28 26.5
2022-06-28 26.5
2022-06-28 26.6
2022-06-28 26.7
2022-06-28 26.6
2022-06-28 26.7
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.7
2022-06-28 26.6
2022-06-28 26.6
2022-06-28 26.5
2022-06-28 26.4
2022-06-28 26.2
2022-06-28 26
2022-06-28 25.7
2022-06-28 25.6
2022-06-28 25.8
2022-06-28 26
2022-06-28 26.2
2022-06-28 26.2
2022-06-28 26.4
2022-06-28 26.5
2022-06-28 26.5
2022-06-28 26.6
2022-06-28 26.6
2022-06-28 26.7
2022-06-28 26.7
2022-06-28 26.6
2022-06-28 26.7
2022-06-28 26.6
2022-06-28 26.4
2022-06-28 26.7
2022-06-28 26.2
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.6
2022-06-28 26
2022-06-28 26.6
2022-06-28 26
2022-06-28 26.5
2022-06-28 25.6
2022-06-28 26.7
2022-06-28 25.3
2022-06-28 26.5
2022-06-28 25.9
2022-06-28 26.6
2022-06-28 27
วันที่ บริการยืม-คืน บริการตอบคำถามฯ โถงอ่านหนังสือชั้น 1 ชั้นวารสารใหม่ ชั้นวารสารล่วงเวลา สำนักงานเลขานุการ ชั้นหนังสือภาษาไทย ชั้นหนังสือภาษาอังกฤษ โถงอ่านหนังสือชั้น 2 ทางเดินหน้าห้องจดหมายเหตุฯ ทางเดินไปอาคาร 17 ทางเดินโซนห้องประชุม IT-Zone ห้องวิทยานิพนธ์ บริการโสตฯ American Corner Pattani ทางเข้าห้องมินิเธียเตอร์ ทางเข้าห้องบริการคอมพิวเตอร์ 1 งานวิเคราะห์ทรัพยากรฯ งานธุรการ งานห้องสมุดดิจิทัล งานซ่อมฯ ชั้นหนังสือ ชั้นหนังสือภาษาเกาหลี ชั้นหนังสือภาษาอังกฤษ ชั้นหนังสือภาษาไทย ชั้นหนังสือภาษาอิสลาม ชั้นหนังสือนวนิยาย ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันตก ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก ที่นั่งอ่านหนังสือด้านทิศใต้
2022-06-23 48
2022-06-24 45
2022-06-24 45
2022-06-24 46
2022-06-24 46
2022-06-24 52
2022-06-24 47
2022-06-24 47
2022-06-24 47
2022-06-24 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 46
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 50
2022-06-28 51
2022-06-28 51
2022-06-28 51
2022-06-28 52
2022-06-28 53
2022-06-28 53
2022-06-28 53
2022-06-28 53
2022-06-28 53
2022-06-28 52
2022-06-28 52
2022-06-28 51
2022-06-28 50
2022-06-28 50
2022-06-28 49
2022-06-28 49
2022-06-28 48
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 46
2022-06-28 46
2022-06-28 46
2022-06-28 46
2022-06-28 49
2022-06-28 51
2022-06-28 51
2022-06-28 51
2022-06-28 51
2022-06-28 52
2022-06-28 52
2022-06-28 52
2022-06-28 52
2022-06-28 51
2022-06-28 51
2022-06-28 50
2022-06-28 49
2022-06-28 49
2022-06-28 48
2022-06-28 48
2022-06-28 52
2022-06-28 50
2022-06-28 51
2022-06-28 54
2022-06-28 49
2022-06-28 52
2022-06-28 55
2022-06-28 51
2022-06-28 56
2022-06-28 55
2022-06-28 55
2022-06-28 52
2022-06-28 56
2022-06-28 51
2022-06-28 56
2022-06-28 52
วันที่ บริการยืม-คืน บริการตอบคำถามฯ โถงอ่านหนังสือชั้น 1 ชั้นวารสารใหม่ ชั้นวารสารล่วงเวลา สำนักงานเลขานุการ ชั้นหนังสือภาษาไทย ชั้นหนังสือภาษาอังกฤษ โถงอ่านหนังสือชั้น 2 ทางเดินหน้าห้องจดหมายเหตุฯ ทางเดินไปอาคาร 17 ทางเดินโซนห้องประชุม IT-Zone ห้องวิทยานิพนธ์ บริการโสตฯ American Corner Pattani ทางเข้าห้องมินิเธียเตอร์ ทางเข้าห้องบริการคอมพิวเตอร์ 1 งานวิเคราะห์ทรัพยากรฯ งานธุรการ งานห้องสมุดดิจิทัล งานซ่อมฯ ชั้นหนังสือ ชั้นหนังสือภาษาเกาหลี ชั้นหนังสือภาษาอังกฤษ ชั้นหนังสือภาษาไทย ชั้นหนังสือภาษาอิสลาม ชั้นหนังสือนวนิยาย ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันตก ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก ที่นั่งอ่านหนังสือด้านทิศใต้
2022-06-23 0
2022-06-24 0
2022-06-24 0
2022-06-24 0
2022-06-24 0
2022-06-24 0
2022-06-24 0
2022-06-24 0
2022-06-24 0
2022-06-24 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0

 แผนภูมิข้อมูลเปรียบเทียบตามตำแหน่งและช่วงเวลากรุณาระบุตำแหน่งเปรียบเทียบ วันเริ่มต้นและสิ้นสุด
วันที่ ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล

กรุณาระบุตำแหน่งเปรียบเทียบ วันเริ่มต้นและสิ้นสุด
วันที่ ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล

กรุณาระบุตำแหน่งเปรียบเทียบ วันเริ่มต้นและสิ้นสุด
วันที่ ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล

กรุณาระบุตำแหน่งเปรียบเทียบ วันเริ่มต้นและสิ้นสุด
วันที่ ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล

 แผนภูมิข้อมูลอื่น ๆ