ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะสภาพอากาศ ตำแหน่ง IT-Zone วันที่ 06/10/2022

ตารางข้อมูลสภาพอากาศ


วันที่
เวลา
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
06/10/2022
12:27:01 น.
1 µg/m³
26.1 °C
63 %
0 PPM.
06/10/2022
12:31:52 น.
1 µg/m³
26.1 °C
63 %
0 PPM.
06/10/2022
12:36:43 น.
1 µg/m³
26.1 °C
62 %
0 PPM.
06/10/2022
12:41:34 น.
0 µg/m³
26.1 °C
62 %
0 PPM.
06/10/2022
12:46:26 น.
0 µg/m³
26 °C
62 %
0 PPM.
06/10/2022
12:51:18 น.
0 µg/m³
26 °C
62 %
0 PPM.
06/10/2022
12:56:09 น.
0 µg/m³
25.9 °C
61 %
0 PPM.
06/10/2022
13:01:01 น.
1 µg/m³
26 °C
61 %
0 PPM.
06/10/2022
13:05:55 น.
1 µg/m³
25.9 °C
61 %
0 PPM.
06/10/2022
13:10:50 น.
0 µg/m³
25.9 °C
61 %
0 PPM.
06/10/2022
13:15:41 น.
0 µg/m³
26 °C
61 %
0 PPM.
06/10/2022
13:20:33 น.
2 µg/m³
25.9 °C
61 %
0 PPM.
06/10/2022
13:25:27 น.
2 µg/m³
25.9 °C
61 %
0 PPM.
06/10/2022
13:30:28 น.
0 µg/m³
25.9 °C
61 %
0 PPM.
06/10/2022
13:35:16 น.
0 µg/m³
25.9 °C
61 %
0 PPM.
06/10/2022
13:40:07 น.
1 µg/m³
25.9 °C
61 %
0 PPM.
06/10/2022
13:44:58 น.
0 µg/m³
25.9 °C
61 %
0 PPM.
06/10/2022
13:54:47 น.
0 µg/m³
25.9 °C
61 %
0 PPM.
06/10/2022
13:59:38 น.
0 µg/m³
25.9 °C
62 %
0 PPM.
06/10/2022
14:04:30 น.
1 µg/m³
25.8 °C
61 %
0 PPM.
06/10/2022
14:09:21 น.
0 µg/m³
25.9 °C
60 %
0 PPM.
06/10/2022
14:14:13 น.
1 µg/m³
25.9 °C
60 %
0 PPM.
06/10/2022
14:19:04 น.
1 µg/m³
25.9 °C
60 %
0 PPM.
06/10/2022
14:23:55 น.
0 µg/m³
25.8 °C
60 %
0 PPM.
06/10/2022
14:28:50 น.
0 µg/m³
25.8 °C
60 %
0 PPM.
06/10/2022
14:33:51 น.
1 µg/m³
25.7 °C
59 %
0 PPM.
06/10/2022
14:38:41 น.
1 µg/m³
25.8 °C
59 %
0 PPM.
06/10/2022
14:43:36 น.
1 µg/m³
25.8 °C
59 %
0 PPM.
06/10/2022
14:48:27 น.
1 µg/m³
25.8 °C
59 %
0 PPM.
06/10/2022
14:53:18 น.
0 µg/m³
25.8 °C
59 %
0 PPM.
06/10/2022
14:58:10 น.
0 µg/m³
25.8 °C
59 %
0 PPM.
06/10/2022
15:03:01 น.
0 µg/m³
25.8 °C
59 %
0 PPM.
06/10/2022
15:07:53 น.
0 µg/m³
25.8 °C
59 %
0 PPM.
06/10/2022
15:12:44 น.
0 µg/m³
25.9 °C
58 %
0 PPM.
06/10/2022
15:22:32 น.
0 µg/m³
25.8 °C
59 %
0 PPM.
06/10/2022
15:27:23 น.
0 µg/m³
25.9 °C
59 %
0 PPM.
06/10/2022
15:32:15 น.
0 µg/m³
25.9 °C
59 %
0 PPM.
06/10/2022
15:37:06 น.
0 µg/m³
25.8 °C
59 %
0 PPM.
06/10/2022
15:42:01 น.
0 µg/m³
25.9 °C
59 %
0 PPM.
06/10/2022
15:46:52 น.
0 µg/m³
25.8 °C
59 %
0 PPM.
06/10/2022
15:51:47 น.
1 µg/m³
25.7 °C
59 %
0 PPM.
06/10/2022
15:56:38 น.
0 µg/m³
25.8 °C
59 %
0 PPM.
06/10/2022
16:01:29 น.
0 µg/m³
25.7 °C
59 %
0 PPM.
06/10/2022
16:06:21 น.
0 µg/m³
25.8 °C
59 %
0 PPM.
06/10/2022
16:11:13 น.
0 µg/m³
25.8 °C
59 %
0 PPM.
06/10/2022
16:16:04 น.
0 µg/m³
25.8 °C
58 %
0 PPM.
06/10/2022
16:20:56 น.
0 µg/m³
25.8 °C
59 %
0 PPM.
06/10/2022
16:25:47 น.
0 µg/m³
25.8 °C
58 %
0 PPM.
06/10/2022
16:30:39 น.
0 µg/m³
25.8 °C
58 %
0 PPM.
06/10/2022
16:35:30 น.
0 µg/m³
25.8 °C
58 %
0 PPM.
06/10/2022
16:40:22 น.
0 µg/m³
25.8 °C
58 %
0 PPM.
06/10/2022
16:45:13 น.
0 µg/m³
25.8 °C
58 %
0 PPM.
06/10/2022
16:50:04 น.
0 µg/m³
25.8 °C
58 %
0 PPM.
06/10/2022
16:54:56 น.
0 µg/m³
25.8 °C
58 %
0 PPM.
06/10/2022
16:59:47 น.
0 µg/m³
25.7 °C
58 %
0 PPM.
06/10/2022
17:04:41 น.
0 µg/m³
25.8 °C
58 %
0 PPM.
06/10/2022
17:09:35 น.
0 µg/m³
25.7 °C
58 %
0 PPM.
06/10/2022
17:14:27 น.
1 µg/m³
25.6 °C
58 %
0 PPM.
06/10/2022
17:19:19 น.
0 µg/m³
25.7 °C
58 %
0 PPM.
06/10/2022
17:24:10 น.
0 µg/m³
25.8 °C
59 %
0 PPM.
06/10/2022
17:29:01 น.
1 µg/m³
25.7 °C
59 %
0 PPM.
06/10/2022
17:33:52 น.
0 µg/m³
25.7 °C
58 %
0 PPM.
06/10/2022
17:38:44 น.
0 µg/m³
25.6 °C
59 %
0 PPM.
06/10/2022
17:43:35 น.
0 µg/m³
25.6 °C
59 %
0 PPM.
06/10/2022
17:48:27 น.
0 µg/m³
25.5 °C
59 %
0 PPM.
06/10/2022
17:53:18 น.
1 µg/m³
25.6 °C
59 %
0 PPM.
06/10/2022
17:58:13 น.
0 µg/m³
25.5 °C
59 %
0 PPM.
06/10/2022
18:03:04 น.
1 µg/m³
25.5 °C
59 %
0 PPM.
06/10/2022
18:07:56 น.
0 µg/m³
25.5 °C
59 %
0 PPM.
06/10/2022
18:12:50 น.
0 µg/m³
25.5 °C
59 %
0 PPM.
06/10/2022
18:17:42 น.
0 µg/m³
25.5 °C
59 %
0 PPM.
06/10/2022
18:22:36 น.
0 µg/m³
25.5 °C
59 %
0 PPM.
06/10/2022
18:27:28 น.
0 µg/m³
25.5 °C
59 %
0 PPM.
06/10/2022
18:32:19 น.
0 µg/m³
25.6 °C
63 %
0 PPM.
06/10/2022
18:37:11 น.
0 µg/m³
25.8 °C
65 %
0 PPM.
06/10/2022
18:42:02 น.
1 µg/m³
25.9 °C
67 %
0 PPM.
06/10/2022
18:46:54 น.
0 µg/m³
26 °C
69 %
0 PPM.
06/10/2022
18:51:48 น.
1 µg/m³
26.1 °C
64 %
0 PPM.
06/10/2022
18:56:40 น.
0 µg/m³
26 °C
62 %
0 PPM.
06/10/2022
19:01:31 น.
0 µg/m³
25.9 °C
61 %
0 PPM.
06/10/2022
19:06:22 น.
0 µg/m³
25.8 °C
61 %
0 PPM.
06/10/2022
19:11:14 น.
0 µg/m³
25.7 °C
60 %
0 PPM.
06/10/2022
19:16:05 น.
0 µg/m³
25.7 °C
60 %
0 PPM.
06/10/2022
19:20:56 น.
0 µg/m³
25.6 °C
60 %
0 PPM.
06/10/2022
19:25:47 น.
0 µg/m³
25.7 °C
60 %
0 PPM.
06/10/2022
19:30:39 น.
1 µg/m³
25.7 °C
60 %
0 PPM.
06/10/2022
19:35:30 น.
0 µg/m³
25.7 °C
61 %
0 PPM.
06/10/2022
19:40:22 น.
1 µg/m³
25.7 °C
61 %
0 PPM.
06/10/2022
19:45:13 น.
1 µg/m³
25.8 °C
62 %
0 PPM.
06/10/2022
19:50:05 น.
0 µg/m³
25.8 °C
62 %
0 PPM.
06/10/2022
19:54:56 น.
1 µg/m³
26 °C
67 %
0 PPM.
06/10/2022
19:59:47 น.
3 µg/m³
26.1 °C
70 %
0 PPM.
06/10/2022
20:04:38 น.
3 µg/m³
26.3 °C
73 %
0 PPM.
06/10/2022
20:09:30 น.
3 µg/m³
26.4 °C
74 %
0 PPM.
06/10/2022
20:14:21 น.
4 µg/m³
26.5 °C
75 %
0 PPM.
06/10/2022
20:19:12 น.
6 µg/m³
26.6 °C
76 %
0 PPM.
06/10/2022
20:24:04 น.
4 µg/m³
26.7 °C
76 %
0 PPM.
06/10/2022
20:28:55 น.
4 µg/m³
26.7 °C
76 %
0 PPM.
06/10/2022
20:33:46 น.
6 µg/m³
26.8 °C
76 %
0 PPM.
06/10/2022
20:38:38 น.
5 µg/m³
26.8 °C
77 %
0 PPM.
06/10/2022
20:43:30 น.
5 µg/m³
26.8 °C
76 %
0 PPM.
06/10/2022
20:48:21 น.
5 µg/m³
26.8 °C
77 %
0 PPM.
06/10/2022
20:53:13 น.
6 µg/m³
26.8 °C
76 %
0 PPM.
06/10/2022
20:58:04 น.
6 µg/m³
26.9 °C
77 %
0 PPM.
06/10/2022
21:02:56 น.
6 µg/m³
26.9 °C
77 %
0 PPM.
06/10/2022
21:07:48 น.
6 µg/m³
26.9 °C
77 %
0 PPM.
06/10/2022
21:12:39 น.
7 µg/m³
26.9 °C
77 %
0 PPM.
06/10/2022
21:17:31 น.
6 µg/m³
26.9 °C
77 %
0 PPM.
06/10/2022
21:22:22 น.
7 µg/m³
26.9 °C
77 %
0 PPM.
06/10/2022
21:27:14 น.
8 µg/m³
26.9 °C
77 %
0 PPM.
06/10/2022
21:32:05 น.
8 µg/m³
26.9 °C
77 %
0 PPM.
06/10/2022
21:36:56 น.
6 µg/m³
27 °C
77 %
0 PPM.
06/10/2022
21:41:48 น.
8 µg/m³
27 °C
77 %
0 PPM.
06/10/2022
21:46:39 น.
6 µg/m³
27 °C
77 %
0 PPM.
06/10/2022
21:51:30 น.
6 µg/m³
27 °C
77 %
0 PPM.
06/10/2022
21:56:21 น.
9 µg/m³
27 °C
78 %
0 PPM.
06/10/2022
22:01:13 น.
9 µg/m³
27 °C
78 %
0 PPM.
06/10/2022
22:06:04 น.
6 µg/m³
27 °C
78 %
0 PPM.
06/10/2022
22:10:55 น.
13 µg/m³
27 °C
78 %
0 PPM.
06/10/2022
22:15:47 น.
8 µg/m³
27 °C
78 %
0 PPM.
06/10/2022
22:20:39 น.
7 µg/m³
27 °C
78 %
0 PPM.
06/10/2022
22:25:30 น.
9 µg/m³
27.1 °C
78 %
0 PPM.
06/10/2022
22:30:22 น.
9 µg/m³
27.1 °C
78 %
0 PPM.
06/10/2022
22:35:13 น.
9 µg/m³
27.1 °C
78 %
0 PPM.
06/10/2022
22:40:04 น.
10 µg/m³
27.1 °C
78 %
0 PPM.
06/10/2022
22:44:55 น.
10 µg/m³
27.1 °C
78 %
0 PPM.
06/10/2022
22:49:47 น.
8 µg/m³
27.1 °C
78 %
0 PPM.
06/10/2022
22:54:39 น.
8 µg/m³
27.1 °C
78 %
0 PPM.
06/10/2022
22:59:30 น.
7 µg/m³
27 °C
77 %
0 PPM.
06/10/2022
23:04:21 น.
8 µg/m³
27 °C
77 %
0 PPM.
06/10/2022
23:09:13 น.
7 µg/m³
27.1 °C
78 %
0 PPM.
06/10/2022
23:14:04 น.
7 µg/m³
27.1 °C
77 %
0 PPM.
06/10/2022
23:18:56 น.
6 µg/m³
27.1 °C
78 %
0 PPM.
06/10/2022
23:23:47 น.
9 µg/m³
27.1 °C
77 %
0 PPM.
06/10/2022
23:28:38 น.
7 µg/m³
27.1 °C
77 %
0 PPM.
06/10/2022
23:33:30 น.
8 µg/m³
27.1 °C
77 %
0 PPM.
06/10/2022
23:38:21 น.
8 µg/m³
27.1 °C
77 %
0 PPM.
06/10/2022
23:43:13 น.
7 µg/m³
27.1 °C
77 %
0 PPM.
06/10/2022
23:48:04 น.
9 µg/m³
27.1 °C
77 %
0 PPM.
06/10/2022
23:52:55 น.
8 µg/m³
27.1 °C
77 %
0 PPM.
06/10/2022
23:57:46 น.
8 µg/m³
27.1 °C
77 %
0 PPM.
สีแดง PM>=37.5 µg/m³, CO2>=1000 PPM. สีชมพู PM>=37.5 µg/m³ สีส้ม CO2>=1000 PPM.
ค่าเฉลี่ยสภาพอากาศวันนี้

ฝุ่น (µg/m³)
0.00
อุณหภูมิ (°C)
0.00
ความชื้น (%)
0.00
คาร์บอนฯ (PPM.)
0.00
ค่าเฉลี่ยสภาพอากาศตามช่วงเวลา

กรุณาระบุตำแหน่ง วันเริ่มต้นและสิ้นสุด
กราฟเปรียบเทียบสภาพอากาศ

กรุณาระบุตำแหน่ง วันเริ่มต้นและสิ้นสุด