ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะสภาพอากาศ ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2 วันที่ 23/09/2022

ตารางข้อมูลสภาพอากาศ


วันที่
เวลา
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
23/09/2022
10:26:53 น.
2 µg/m³
26.5 °C
70 %
0 PPM.
23/09/2022
10:31:44 น.
7 µg/m³
27.1 °C
68 %
0 PPM.
23/09/2022
10:36:36 น.
3 µg/m³
27.5 °C
64 %
0 PPM.
23/09/2022
10:41:27 น.
3 µg/m³
27.8 °C
62 %
0 PPM.
23/09/2022
10:46:20 น.
4 µg/m³
27.9 °C
60 %
0 PPM.
23/09/2022
10:51:11 น.
4 µg/m³
27.9 °C
59 %
0 PPM.
23/09/2022
10:56:03 น.
3 µg/m³
27.9 °C
59 %
0 PPM.
23/09/2022
11:00:57 น.
3 µg/m³
27.9 °C
57 %
0 PPM.
23/09/2022
11:05:49 น.
0 µg/m³
28 °C
57 %
0 PPM.
23/09/2022
11:10:40 น.
4 µg/m³
27.9 °C
61 %
0 PPM.
23/09/2022
11:15:32 น.
4 µg/m³
28 °C
62 %
0 PPM.
23/09/2022
11:20:23 น.
2 µg/m³
28.1 °C
63 %
0 PPM.
23/09/2022
11:25:15 น.
1 µg/m³
28.3 °C
63 %
0 PPM.
23/09/2022
11:30:07 น.
4 µg/m³
28.4 °C
62 %
0 PPM.
23/09/2022
11:34:59 น.
4 µg/m³
28.6 °C
63 %
0 PPM.
23/09/2022
11:39:53 น.
5 µg/m³
28.6 °C
62 %
0 PPM.
23/09/2022
11:44:44 น.
5 µg/m³
28.5 °C
61 %
0 PPM.
23/09/2022
11:49:36 น.
4 µg/m³
28.6 °C
59 %
0 PPM.
23/09/2022
11:54:27 น.
3 µg/m³
28.4 °C
58 %
0 PPM.
23/09/2022
11:59:19 น.
2 µg/m³
28.3 °C
57 %
0 PPM.
23/09/2022
12:04:10 น.
3 µg/m³
28.2 °C
57 %
0 PPM.
23/09/2022
12:09:02 น.
3 µg/m³
28.1 °C
56 %
0 PPM.
23/09/2022
12:13:53 น.
3 µg/m³
28 °C
56 %
0 PPM.
23/09/2022
12:18:44 น.
3 µg/m³
27.9 °C
56 %
0 PPM.
23/09/2022
12:23:35 น.
4 µg/m³
27.8 °C
56 %
0 PPM.
23/09/2022
12:28:27 น.
2 µg/m³
27.8 °C
56 %
0 PPM.
23/09/2022
12:33:18 น.
4 µg/m³
27.7 °C
58 %
0 PPM.
23/09/2022
12:38:09 น.
3 µg/m³
27.8 °C
61 %
0 PPM.
23/09/2022
12:43:00 น.
3 µg/m³
27.9 °C
63 %
0 PPM.
23/09/2022
12:47:52 น.
4 µg/m³
28 °C
63 %
0 PPM.
23/09/2022
12:52:43 น.
4 µg/m³
28.2 °C
63 %
0 PPM.
23/09/2022
12:57:34 น.
5 µg/m³
28.4 °C
62 %
0 PPM.
23/09/2022
13:07:22 น.
4 µg/m³
28.6 °C
62 %
0 PPM.
23/09/2022
13:12:14 น.
2 µg/m³
28.8 °C
62 %
0 PPM.
23/09/2022
13:17:08 น.
4 µg/m³
28.9 °C
61 %
0 PPM.
23/09/2022
13:21:59 น.
3 µg/m³
28.8 °C
59 %
0 PPM.
23/09/2022
13:26:50 น.
3 µg/m³
28.8 °C
58 %
0 PPM.
23/09/2022
13:31:41 น.
2 µg/m³
28.6 °C
57 %
0 PPM.
23/09/2022
13:36:33 น.
4 µg/m³
28.5 °C
57 %
0 PPM.
23/09/2022
13:41:25 น.
4 µg/m³
28.4 °C
56 %
0 PPM.
23/09/2022
13:51:12 น.
2 µg/m³
28.2 °C
57 %
0 PPM.
23/09/2022
13:56:04 น.
4 µg/m³
28.1 °C
59 %
0 PPM.
23/09/2022
14:00:55 น.
3 µg/m³
28.2 °C
60 %
0 PPM.
23/09/2022
14:05:47 น.
4 µg/m³
28.2 °C
63 %
0 PPM.
23/09/2022
14:10:38 น.
3 µg/m³
28.3 °C
64 %
0 PPM.
23/09/2022
14:15:30 น.
2 µg/m³
28.4 °C
63 %
0 PPM.
23/09/2022
14:20:21 น.
3 µg/m³
28.6 °C
63 %
0 PPM.
23/09/2022
14:25:13 น.
0 µg/m³
28.7 °C
62 %
0 PPM.
23/09/2022
14:30:04 น.
3 µg/m³
28.8 °C
61 %
0 PPM.
23/09/2022
14:34:57 น.
0 µg/m³
28.9 °C
62 %
0 PPM.
23/09/2022
14:39:48 น.
5 µg/m³
29 °C
61 %
0 PPM.
23/09/2022
14:44:39 น.
3 µg/m³
29.1 °C
60 %
0 PPM.
23/09/2022
14:49:31 น.
1 µg/m³
28.9 °C
58 %
0 PPM.
23/09/2022
14:54:22 น.
2 µg/m³
28.8 °C
57 %
0 PPM.
23/09/2022
14:59:14 น.
3 µg/m³
28.6 °C
56 %
0 PPM.
23/09/2022
15:04:08 น.
1 µg/m³
28.5 °C
55 %
0 PPM.
23/09/2022
15:09:03 น.
1 µg/m³
28.3 °C
55 %
0 PPM.
23/09/2022
15:13:54 น.
2 µg/m³
28.1 °C
55 %
0 PPM.
23/09/2022
15:18:45 น.
2 µg/m³
28 °C
57 %
0 PPM.
23/09/2022
15:23:37 น.
1 µg/m³
28 °C
60 %
0 PPM.
23/09/2022
15:28:28 น.
1 µg/m³
28.1 °C
62 %
0 PPM.
23/09/2022
15:33:19 น.
3 µg/m³
28.2 °C
62 %
0 PPM.
23/09/2022
15:38:11 น.
2 µg/m³
28.3 °C
63 %
0 PPM.
23/09/2022
15:43:02 น.
2 µg/m³
28.4 °C
63 %
0 PPM.
23/09/2022
15:47:53 น.
2 µg/m³
28.6 °C
63 %
0 PPM.
23/09/2022
15:52:45 น.
3 µg/m³
28.7 °C
63 %
0 PPM.
23/09/2022
15:57:36 น.
3 µg/m³
28.9 °C
63 %
0 PPM.
23/09/2022
16:02:28 น.
1 µg/m³
28.9 °C
62 %
0 PPM.
23/09/2022
16:07:21 น.
1 µg/m³
29 °C
62 %
0 PPM.
23/09/2022
16:12:13 น.
1 µg/m³
29.1 °C
62 %
0 PPM.
23/09/2022
16:17:04 น.
2 µg/m³
29.1 °C
62 %
0 PPM.
23/09/2022
16:21:55 น.
1 µg/m³
29.2 °C
61 %
0 PPM.
23/09/2022
16:26:47 น.
0 µg/m³
29.3 °C
61 %
0 PPM.
23/09/2022
16:31:39 น.
1 µg/m³
29.3 °C
61 %
0 PPM.
23/09/2022
16:36:30 น.
1 µg/m³
29.4 °C
61 %
0 PPM.
23/09/2022
16:41:22 น.
2 µg/m³
29.4 °C
61 %
0 PPM.
23/09/2022
16:46:14 น.
1 µg/m³
29.5 °C
61 %
0 PPM.
23/09/2022
16:51:05 น.
1 µg/m³
29.5 °C
60 %
0 PPM.
23/09/2022
16:55:56 น.
0 µg/m³
29.5 °C
61 %
0 PPM.
23/09/2022
17:00:47 น.
1 µg/m³
29.5 °C
61 %
0 PPM.
23/09/2022
17:05:39 น.
1 µg/m³
29.5 °C
61 %
0 PPM.
23/09/2022
17:10:30 น.
1 µg/m³
29.5 °C
61 %
0 PPM.
23/09/2022
17:15:21 น.
1 µg/m³
29.5 °C
60 %
0 PPM.
23/09/2022
17:20:13 น.
1 µg/m³
29.6 °C
60 %
0 PPM.
23/09/2022
17:25:04 น.
0 µg/m³
29.6 °C
61 %
0 PPM.
23/09/2022
17:29:56 น.
0 µg/m³
29.5 °C
59 %
0 PPM.
23/09/2022
17:34:47 น.
0 µg/m³
29.3 °C
57 %
0 PPM.
23/09/2022
17:39:39 น.
3 µg/m³
29.1 °C
56 %
0 PPM.
23/09/2022
17:44:30 น.
0 µg/m³
28.8 °C
55 %
0 PPM.
23/09/2022
17:49:21 น.
2 µg/m³
28.6 °C
54 %
0 PPM.
23/09/2022
17:54:13 น.
2 µg/m³
28.5 °C
57 %
0 PPM.
23/09/2022
17:59:04 น.
1 µg/m³
28.4 °C
61 %
0 PPM.
23/09/2022
18:03:55 น.
3 µg/m³
28.4 °C
62 %
0 PPM.
23/09/2022
18:08:46 น.
4 µg/m³
28.5 °C
62 %
0 PPM.
23/09/2022
18:13:38 น.
2 µg/m³
28.6 °C
63 %
0 PPM.
23/09/2022
18:18:29 น.
3 µg/m³
28.7 °C
62 %
0 PPM.
23/09/2022
18:23:21 น.
4 µg/m³
28.8 °C
62 %
0 PPM.
23/09/2022
18:28:12 น.
3 µg/m³
28.9 °C
62 %
0 PPM.
23/09/2022
18:33:03 น.
3 µg/m³
29 °C
61 %
0 PPM.
23/09/2022
18:37:55 น.
4 µg/m³
29 °C
61 %
0 PPM.
23/09/2022
18:42:46 น.
3 µg/m³
29.1 °C
61 %
0 PPM.
23/09/2022
18:47:37 น.
3 µg/m³
29.1 °C
61 %
0 PPM.
23/09/2022
18:52:29 น.
4 µg/m³
29.2 °C
61 %
0 PPM.
23/09/2022
18:57:20 น.
5 µg/m³
29.3 °C
60 %
0 PPM.
23/09/2022
19:02:11 น.
3 µg/m³
29.3 °C
60 %
0 PPM.
23/09/2022
19:07:03 น.
5 µg/m³
29.4 °C
60 %
0 PPM.
23/09/2022
19:11:55 น.
4 µg/m³
29.4 °C
60 %
0 PPM.
23/09/2022
19:16:46 น.
4 µg/m³
29.4 °C
60 %
0 PPM.
23/09/2022
19:21:37 น.
3 µg/m³
29.4 °C
60 %
0 PPM.
23/09/2022
19:26:28 น.
5 µg/m³
29.4 °C
60 %
0 PPM.
23/09/2022
19:31:20 น.
4 µg/m³
29.4 °C
61 %
0 PPM.
23/09/2022
19:36:11 น.
5 µg/m³
29.4 °C
61 %
0 PPM.
23/09/2022
19:41:03 น.
3 µg/m³
29.4 °C
61 %
0 PPM.
23/09/2022
19:45:54 น.
6 µg/m³
29.5 °C
61 %
0 PPM.
23/09/2022
19:50:45 น.
4 µg/m³
29.5 °C
61 %
0 PPM.
สีแดง PM>=37.5 µg/m³, CO2>=1000 PPM. สีชมพู PM>=37.5 µg/m³ สีส้ม CO2>=1000 PPM.
ค่าเฉลี่ยสภาพอากาศวันนี้

ฝุ่น (µg/m³)
0.00
อุณหภูมิ (°C)
0.00
ความชื้น (%)
0.00
คาร์บอนฯ (PPM.)
0.00
ค่าเฉลี่ยสภาพอากาศตามช่วงเวลา

กรุณาระบุตำแหน่ง วันเริ่มต้นและสิ้นสุด
กราฟเปรียบเทียบสภาพอากาศ

กรุณาระบุตำแหน่ง วันเริ่มต้นและสิ้นสุด