ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะสภาพอากาศ ตำแหน่ง สำนักงานเลขานุการ วันที่ 21/11/2023

ตารางข้อมูลสภาพอากาศ


วันที่
เวลา
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
21/11/2023
06:10:07 น.
8 µg/m³
27.6 °C
66 %
0 PPM.
21/11/2023
07:32:14 น.
7 µg/m³
27.9 °C
68 %
0 PPM.
21/11/2023
07:37:06 น.
12 µg/m³
28.4 °C
70 %
0 PPM.
21/11/2023
07:41:58 น.
11 µg/m³
28.8 °C
71 %
0 PPM.
21/11/2023
07:46:51 น.
12 µg/m³
29.2 °C
68 %
0 PPM.
21/11/2023
07:51:43 น.
10 µg/m³
29.4 °C
71 %
0 PPM.
21/11/2023
07:56:35 น.
11 µg/m³
29.6 °C
71 %
0 PPM.
21/11/2023
08:01:28 น.
13 µg/m³
29.8 °C
69 %
0 PPM.
21/11/2023
08:06:20 น.
12 µg/m³
29.7 °C
64 %
0 PPM.
21/11/2023
08:11:12 น.
10 µg/m³
29.8 °C
62 %
0 PPM.
21/11/2023
08:16:04 น.
12 µg/m³
29.8 °C
63 %
0 PPM.
21/11/2023
08:20:57 น.
10 µg/m³
29.7 °C
63 %
0 PPM.
21/11/2023
08:25:48 น.
14 µg/m³
29.4 °C
61 %
0 PPM.
21/11/2023
08:30:44 น.
10 µg/m³
29.3 °C
60 %
0 PPM.
21/11/2023
08:35:37 น.
8 µg/m³
29.3 °C
59 %
0 PPM.
21/11/2023
08:40:30 น.
9 µg/m³
29.1 °C
57 %
0 PPM.
21/11/2023
08:45:22 น.
12 µg/m³
29.1 °C
57 %
0 PPM.
21/11/2023
08:50:14 น.
8 µg/m³
29.1 °C
56 %
0 PPM.
21/11/2023
08:55:06 น.
12 µg/m³
29.1 °C
55 %
0 PPM.
21/11/2023
09:00:01 น.
7 µg/m³
29 °C
53 %
0 PPM.
21/11/2023
09:04:54 น.
9 µg/m³
29 °C
53 %
0 PPM.
21/11/2023
09:19:48 น.
8 µg/m³
28.8 °C
51 %
0 PPM.
21/11/2023
09:24:35 น.
8 µg/m³
28.9 °C
51 %
0 PPM.
21/11/2023
09:29:31 น.
9 µg/m³
28.9 °C
51 %
0 PPM.
21/11/2023
09:34:24 น.
8 µg/m³
28.9 °C
50 %
0 PPM.
21/11/2023
09:39:16 น.
6 µg/m³
28.8 °C
50 %
0 PPM.
21/11/2023
09:44:10 น.
6 µg/m³
28.8 °C
50 %
0 PPM.
21/11/2023
09:54:06 น.
8 µg/m³
28.9 °C
50 %
0 PPM.
21/11/2023
09:59:06 น.
6 µg/m³
28.8 °C
49 %
0 PPM.
21/11/2023
10:03:59 น.
7 µg/m³
28.8 °C
49 %
0 PPM.
21/11/2023
10:13:47 น.
5 µg/m³
28.7 °C
49 %
0 PPM.
21/11/2023
10:18:39 น.
6 µg/m³
28.7 °C
49 %
0 PPM.
21/11/2023
10:23:31 น.
5 µg/m³
28.7 °C
48 %
0 PPM.
21/11/2023
10:28:23 น.
5 µg/m³
28.7 °C
48 %
0 PPM.
21/11/2023
10:33:25 น.
6 µg/m³
28.6 °C
48 %
0 PPM.
21/11/2023
10:38:14 น.
6 µg/m³
28.7 °C
48 %
0 PPM.
21/11/2023
10:43:06 น.
7 µg/m³
28.7 °C
49 %
0 PPM.
21/11/2023
10:52:55 น.
5 µg/m³
28.7 °C
47 %
0 PPM.
21/11/2023
11:02:49 น.
6 µg/m³
28.7 °C
49 %
0 PPM.
21/11/2023
11:07:43 น.
6 µg/m³
28.6 °C
46 %
0 PPM.
21/11/2023
11:18:14 น.
4 µg/m³
28.6 °C
47 %
0 PPM.
21/11/2023
11:22:35 น.
6 µg/m³
28.6 °C
48 %
0 PPM.
21/11/2023
11:27:28 น.
7 µg/m³
28.6 °C
49 %
0 PPM.
21/11/2023
11:32:28 น.
4 µg/m³
28.6 °C
50 %
0 PPM.
21/11/2023
11:42:22 น.
0 µg/m³
28.8 °C
50 %
0 PPM.
21/11/2023
11:47:16 น.
4 µg/m³
28.6 °C
49 %
0 PPM.
21/11/2023
12:51:24 น.
3 µg/m³
28.6 °C
52 %
0 PPM.
21/11/2023
13:20:59 น.
2 µg/m³
28.6 °C
49 %
0 PPM.
21/11/2023
15:09:48 น.
2 µg/m³
29.1 °C
50 %
0 PPM.
21/11/2023
15:49:15 น.
2 µg/m³
29.2 °C
46 %
0 PPM.
21/11/2023
16:08:59 น.
1 µg/m³
29.1 °C
50 %
0 PPM.
21/11/2023
16:34:21 น.
1 µg/m³
28.9 °C
48 %
0 PPM.
21/11/2023
16:38:39 น.
2 µg/m³
28.9 °C
48 %
0 PPM.
21/11/2023
16:43:35 น.
2 µg/m³
28.9 °C
47 %
0 PPM.
21/11/2023
16:58:23 น.
1 µg/m³
28.7 °C
46 %
0 PPM.
21/11/2023
17:03:19 น.
2 µg/m³
28.7 °C
47 %
0 PPM.
21/11/2023
17:08:11 น.
2 µg/m³
28.7 °C
48 %
0 PPM.
21/11/2023
17:13:03 น.
2 µg/m³
28.7 °C
49 %
0 PPM.
21/11/2023
17:17:55 น.
2 µg/m³
28.7 °C
50 %
0 PPM.
21/11/2023
17:22:47 น.
2 µg/m³
28.7 °C
50 %
0 PPM.
21/11/2023
17:27:40 น.
2 µg/m³
28.7 °C
51 %
0 PPM.
21/11/2023
17:32:32 น.
2 µg/m³
28.7 °C
50 %
0 PPM.
21/11/2023
17:37:23 น.
3 µg/m³
28.4 °C
51 %
0 PPM.
21/11/2023
17:42:15 น.
163 µg/m³
28.3 °C
50 %
0 PPM.
21/11/2023
17:47:07 น.
110 µg/m³
28.1 °C
50 %
0 PPM.
21/11/2023
17:51:59 น.
94 µg/m³
28 °C
50 %
0 PPM.
21/11/2023
17:56:51 น.
109 µg/m³
27.8 °C
49 %
0 PPM.
21/11/2023
18:01:43 น.
96 µg/m³
27.7 °C
49 %
0 PPM.
21/11/2023
18:06:35 น.
85 µg/m³
27.6 °C
49 %
0 PPM.
21/11/2023
18:11:27 น.
49 µg/m³
27.6 °C
49 %
0 PPM.
21/11/2023
18:16:19 น.
25 µg/m³
27.6 °C
50 %
0 PPM.
21/11/2023
18:21:11 น.
4 µg/m³
27.5 °C
51 %
0 PPM.
21/11/2023
18:26:03 น.
7 µg/m³
27.5 °C
52 %
0 PPM.
21/11/2023
18:30:55 น.
28 µg/m³
27.5 °C
52 %
0 PPM.
21/11/2023
18:35:47 น.
14 µg/m³
27.4 °C
53 %
0 PPM.
21/11/2023
18:40:39 น.
12 µg/m³
27.4 °C
53 %
0 PPM.
สีแดง PM>=37.5 µg/m³, CO2>=1000 PPM. สีชมพู PM>=37.5 µg/m³ สีส้ม CO2>=1000 PPM.
ค่าเฉลี่ยสภาพอากาศวันนี้

AQI 40.10 คุณภาพอากาศดี
ฝุ่น (µg/m³)
9.63
อุณหภูมิ (°C)
29.58
ความชื้น (%)
67.13
คาร์บอนฯ (PPM.)
0.00
ค่าเฉลี่ยสภาพอากาศตามช่วงเวลา

กรุณาระบุตำแหน่ง วันเริ่มต้นและสิ้นสุด
กราฟเปรียบเทียบสภาพอากาศ

กรุณาระบุตำแหน่ง วันเริ่มต้นและสิ้นสุด