ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะสภาพอากาศ ตำแหน่ง IT-Zone วันที่ 25/06/2024

ตารางข้อมูลสภาพอากาศ


วันที่
เวลา
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/06/2024
10:53:06 น.
15 µg/m³
29.6 °C
54 %
0 PPM.
25/06/2024
10:57:58 น.
18 µg/m³
29.6 °C
54 %
0 PPM.
25/06/2024
11:02:50 น.
19 µg/m³
29.6 °C
54 %
0 PPM.
25/06/2024
11:07:41 น.
15 µg/m³
29.6 °C
55 %
0 PPM.
25/06/2024
11:12:34 น.
16 µg/m³
29.6 °C
58 %
0 PPM.
25/06/2024
11:17:25 น.
17 µg/m³
29.6 °C
56 %
0 PPM.
25/06/2024
11:22:18 น.
13 µg/m³
29.6 °C
56 %
0 PPM.
25/06/2024
11:27:13 น.
17 µg/m³
29.6 °C
55 %
0 PPM.
25/06/2024
11:32:09 น.
17 µg/m³
29.6 °C
56 %
0 PPM.
25/06/2024
11:37:00 น.
15 µg/m³
29.7 °C
55 %
0 PPM.
25/06/2024
11:41:53 น.
11 µg/m³
29.7 °C
55 %
0 PPM.
25/06/2024
11:46:45 น.
12 µg/m³
29.7 °C
56 %
0 PPM.
25/06/2024
11:51:36 น.
17 µg/m³
29.8 °C
57 %
0 PPM.
25/06/2024
11:56:28 น.
9 µg/m³
29.8 °C
57 %
0 PPM.
25/06/2024
12:01:21 น.
10 µg/m³
29.8 °C
58 %
0 PPM.
25/06/2024
12:06:13 น.
9 µg/m³
29.9 °C
58 %
0 PPM.
25/06/2024
12:11:05 น.
10 µg/m³
29.9 °C
59 %
0 PPM.
25/06/2024
12:15:57 น.
11 µg/m³
29.9 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
12:20:49 น.
9 µg/m³
30 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
12:25:41 น.
9 µg/m³
30 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
12:30:33 น.
11 µg/m³
30 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
12:35:24 น.
11 µg/m³
30 °C
59 %
0 PPM.
25/06/2024
12:40:21 น.
9 µg/m³
30.1 °C
59 %
0 PPM.
25/06/2024
12:45:12 น.
9 µg/m³
30.1 °C
59 %
0 PPM.
25/06/2024
12:50:04 น.
11 µg/m³
30.1 °C
59 %
0 PPM.
25/06/2024
12:54:56 น.
7 µg/m³
30.1 °C
59 %
0 PPM.
25/06/2024
12:59:48 น.
9 µg/m³
30.1 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
13:04:39 น.
9 µg/m³
30.1 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
13:09:31 น.
9 µg/m³
30.1 °C
59 %
0 PPM.
25/06/2024
13:14:29 น.
0 µg/m³
30.1 °C
58 %
0 PPM.
25/06/2024
13:19:20 น.
10 µg/m³
30.1 °C
58 %
0 PPM.
25/06/2024
13:24:12 น.
8 µg/m³
30.1 °C
59 %
0 PPM.
25/06/2024
13:29:04 น.
9 µg/m³
30.1 °C
59 %
0 PPM.
25/06/2024
13:33:56 น.
7 µg/m³
30.1 °C
59 %
0 PPM.
25/06/2024
13:38:48 น.
6 µg/m³
30.1 °C
59 %
0 PPM.
25/06/2024
13:43:41 น.
6 µg/m³
30.1 °C
59 %
0 PPM.
25/06/2024
13:48:33 น.
6 µg/m³
30.1 °C
58 %
0 PPM.
25/06/2024
13:53:25 น.
8 µg/m³
30.1 °C
58 %
0 PPM.
25/06/2024
13:58:20 น.
8 µg/m³
30.1 °C
58 %
0 PPM.
25/06/2024
14:03:12 น.
8 µg/m³
30.1 °C
58 %
0 PPM.
25/06/2024
14:08:08 น.
7 µg/m³
30.1 °C
57 %
0 PPM.
25/06/2024
14:13:01 น.
7 µg/m³
30.1 °C
57 %
0 PPM.
25/06/2024
14:17:54 น.
6 µg/m³
30.1 °C
57 %
0 PPM.
25/06/2024
14:22:46 น.
8 µg/m³
30.1 °C
57 %
0 PPM.
25/06/2024
14:27:38 น.
8 µg/m³
30.1 °C
57 %
0 PPM.
25/06/2024
14:32:30 น.
6 µg/m³
30.1 °C
58 %
0 PPM.
25/06/2024
14:37:22 น.
6 µg/m³
30.1 °C
58 %
0 PPM.
25/06/2024
14:42:14 น.
6 µg/m³
30.2 °C
58 %
0 PPM.
25/06/2024
14:47:07 น.
6 µg/m³
30.2 °C
58 %
0 PPM.
25/06/2024
14:52:03 น.
6 µg/m³
30.2 °C
58 %
0 PPM.
25/06/2024
14:56:55 น.
5 µg/m³
30.2 °C
58 %
0 PPM.
25/06/2024
15:01:51 น.
5 µg/m³
30.3 °C
58 %
0 PPM.
25/06/2024
15:06:47 น.
4 µg/m³
30.3 °C
58 %
0 PPM.
25/06/2024
15:11:39 น.
4 µg/m³
30.3 °C
58 %
0 PPM.
25/06/2024
15:16:32 น.
3 µg/m³
30.3 °C
58 %
0 PPM.
25/06/2024
15:21:28 น.
5 µg/m³
30.4 °C
58 %
0 PPM.
25/06/2024
15:26:20 น.
4 µg/m³
30.4 °C
58 %
0 PPM.
25/06/2024
15:31:13 น.
3 µg/m³
30.4 °C
58 %
0 PPM.
25/06/2024
15:36:05 น.
4 µg/m³
30.4 °C
59 %
0 PPM.
25/06/2024
15:40:57 น.
4 µg/m³
30.4 °C
59 %
0 PPM.
25/06/2024
15:45:54 น.
5 µg/m³
30.5 °C
59 %
0 PPM.
25/06/2024
15:50:46 น.
4 µg/m³
30.5 °C
59 %
0 PPM.
25/06/2024
15:55:38 น.
3 µg/m³
30.5 °C
59 %
0 PPM.
25/06/2024
16:00:30 น.
2 µg/m³
30.5 °C
59 %
0 PPM.
25/06/2024
16:05:22 น.
4 µg/m³
30.6 °C
59 %
0 PPM.
25/06/2024
16:10:14 น.
3 µg/m³
30.6 °C
59 %
0 PPM.
25/06/2024
16:15:06 น.
3 µg/m³
30.6 °C
59 %
0 PPM.
25/06/2024
16:19:58 น.
3 µg/m³
30.6 °C
59 %
0 PPM.
25/06/2024
16:24:50 น.
3 µg/m³
30.6 °C
59 %
0 PPM.
25/06/2024
16:29:41 น.
4 µg/m³
30.6 °C
59 %
0 PPM.
25/06/2024
16:34:33 น.
4 µg/m³
30.6 °C
59 %
0 PPM.
25/06/2024
16:39:25 น.
5 µg/m³
30.7 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
16:44:17 น.
4 µg/m³
30.7 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
16:49:08 น.
3 µg/m³
30.7 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
16:54:01 น.
4 µg/m³
30.6 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
16:58:54 น.
4 µg/m³
30.7 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
17:03:46 น.
4 µg/m³
30.6 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
17:08:37 น.
5 µg/m³
30.6 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
17:13:30 น.
4 µg/m³
30.6 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
17:18:22 น.
3 µg/m³
30.6 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
17:23:13 น.
3 µg/m³
30.6 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
17:28:05 น.
5 µg/m³
30.7 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
17:32:57 น.
5 µg/m³
30.6 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
17:37:53 น.
5 µg/m³
30.7 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
17:42:45 น.
5 µg/m³
30.7 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
17:47:37 น.
7 µg/m³
30.7 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
17:52:29 น.
6 µg/m³
30.7 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
17:57:21 น.
5 µg/m³
30.7 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
18:02:12 น.
3 µg/m³
30.7 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
18:07:04 น.
3 µg/m³
30.7 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
18:11:56 น.
5 µg/m³
30.7 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
18:16:48 น.
3 µg/m³
30.8 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
18:21:45 น.
4 µg/m³
30.8 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
18:26:37 น.
4 µg/m³
30.8 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
18:31:28 น.
4 µg/m³
30.8 °C
61 %
0 PPM.
25/06/2024
18:36:21 น.
4 µg/m³
30.8 °C
61 %
0 PPM.
25/06/2024
18:41:12 น.
2 µg/m³
30.8 °C
61 %
0 PPM.
25/06/2024
18:46:04 น.
5 µg/m³
30.8 °C
61 %
0 PPM.
25/06/2024
18:50:56 น.
4 µg/m³
30.8 °C
61 %
0 PPM.
25/06/2024
18:55:48 น.
4 µg/m³
30.8 °C
61 %
0 PPM.
25/06/2024
19:00:40 น.
3 µg/m³
30.8 °C
61 %
0 PPM.
25/06/2024
19:05:32 น.
3 µg/m³
30.8 °C
61 %
0 PPM.
25/06/2024
19:10:24 น.
3 µg/m³
30.9 °C
61 %
0 PPM.
25/06/2024
19:15:15 น.
4 µg/m³
30.9 °C
61 %
0 PPM.
25/06/2024
19:20:07 น.
5 µg/m³
30.9 °C
61 %
0 PPM.
25/06/2024
19:24:59 น.
5 µg/m³
30.9 °C
61 %
0 PPM.
25/06/2024
19:29:51 น.
5 µg/m³
30.9 °C
61 %
0 PPM.
25/06/2024
19:34:42 น.
4 µg/m³
30.8 °C
61 %
0 PPM.
25/06/2024
19:39:34 น.
3 µg/m³
30.8 °C
61 %
0 PPM.
25/06/2024
19:44:26 น.
3 µg/m³
30.8 °C
61 %
0 PPM.
25/06/2024
19:49:19 น.
1 µg/m³
30.8 °C
61 %
0 PPM.
25/06/2024
19:54:11 น.
6 µg/m³
30.7 °C
61 %
0 PPM.
25/06/2024
19:59:03 น.
6 µg/m³
30.7 °C
61 %
0 PPM.
25/06/2024
20:03:55 น.
5 µg/m³
30.7 °C
61 %
0 PPM.
25/06/2024
20:08:48 น.
7 µg/m³
30.7 °C
61 %
0 PPM.
25/06/2024
20:13:40 น.
7 µg/m³
30.7 °C
61 %
0 PPM.
25/06/2024
20:18:32 น.
7 µg/m³
30.7 °C
62 %
0 PPM.
25/06/2024
20:23:23 น.
8 µg/m³
30.7 °C
62 %
0 PPM.
25/06/2024
20:28:15 น.
9 µg/m³
30.7 °C
62 %
0 PPM.
25/06/2024
20:33:07 น.
10 µg/m³
30.7 °C
63 %
0 PPM.
25/06/2024
20:37:59 น.
16 µg/m³
30.6 °C
64 %
0 PPM.
25/06/2024
20:42:51 น.
18 µg/m³
30.7 °C
64 %
0 PPM.
25/06/2024
20:47:43 น.
15 µg/m³
30.7 °C
64 %
0 PPM.
25/06/2024
20:52:34 น.
19 µg/m³
30.7 °C
64 %
0 PPM.
25/06/2024
20:57:26 น.
17 µg/m³
30.7 °C
64 %
0 PPM.
25/06/2024
21:02:18 น.
16 µg/m³
30.7 °C
64 %
0 PPM.
25/06/2024
21:07:11 น.
0 µg/m³
30.7 °C
64 %
0 PPM.
25/06/2024
21:12:02 น.
17 µg/m³
30.7 °C
64 %
0 PPM.
25/06/2024
21:16:54 น.
23 µg/m³
30.6 °C
64 %
0 PPM.
25/06/2024
21:21:47 น.
20 µg/m³
30.6 °C
64 %
0 PPM.
25/06/2024
21:26:38 น.
20 µg/m³
30.7 °C
64 %
0 PPM.
25/06/2024
21:31:30 น.
17 µg/m³
30.6 °C
65 %
0 PPM.
25/06/2024
21:36:22 น.
22 µg/m³
30.6 °C
65 %
0 PPM.
25/06/2024
21:41:14 น.
20 µg/m³
30.6 °C
65 %
0 PPM.
25/06/2024
21:46:05 น.
18 µg/m³
30.6 °C
65 %
0 PPM.
25/06/2024
21:50:58 น.
16 µg/m³
30.6 °C
65 %
0 PPM.
25/06/2024
21:55:50 น.
20 µg/m³
30.6 °C
65 %
0 PPM.
25/06/2024
22:00:41 น.
22 µg/m³
30.6 °C
65 %
0 PPM.
25/06/2024
22:05:34 น.
18 µg/m³
30.6 °C
65 %
0 PPM.
25/06/2024
22:10:26 น.
23 µg/m³
30.5 °C
65 %
0 PPM.
25/06/2024
22:15:17 น.
22 µg/m³
30.5 °C
65 %
0 PPM.
25/06/2024
22:20:09 น.
19 µg/m³
30.6 °C
65 %
0 PPM.
25/06/2024
22:25:01 น.
25 µg/m³
30.6 °C
65 %
0 PPM.
25/06/2024
22:29:53 น.
20 µg/m³
30.6 °C
65 %
0 PPM.
25/06/2024
22:34:44 น.
19 µg/m³
30.5 °C
65 %
0 PPM.
25/06/2024
22:39:36 น.
27 µg/m³
30.5 °C
66 %
0 PPM.
25/06/2024
22:44:28 น.
19 µg/m³
30.5 °C
66 %
0 PPM.
25/06/2024
22:49:23 น.
22 µg/m³
30.5 °C
65 %
0 PPM.
25/06/2024
22:54:15 น.
18 µg/m³
30.5 °C
65 %
0 PPM.
25/06/2024
22:59:07 น.
19 µg/m³
30.5 °C
65 %
0 PPM.
25/06/2024
23:03:58 น.
17 µg/m³
30.5 °C
65 %
0 PPM.
25/06/2024
23:08:50 น.
18 µg/m³
30.5 °C
65 %
0 PPM.
25/06/2024
23:13:42 น.
23 µg/m³
30.5 °C
65 %
0 PPM.
25/06/2024
23:18:34 น.
17 µg/m³
30.5 °C
65 %
0 PPM.
25/06/2024
23:23:26 น.
18 µg/m³
30.5 °C
65 %
0 PPM.
25/06/2024
23:28:18 น.
23 µg/m³
30.4 °C
65 %
0 PPM.
25/06/2024
23:33:10 น.
19 µg/m³
30.4 °C
65 %
0 PPM.
25/06/2024
23:38:02 น.
22 µg/m³
30.4 °C
65 %
0 PPM.
25/06/2024
23:42:55 น.
19 µg/m³
30.4 °C
65 %
0 PPM.
25/06/2024
23:47:47 น.
20 µg/m³
30.4 °C
65 %
0 PPM.
25/06/2024
23:52:38 น.
22 µg/m³
30.4 °C
65 %
0 PPM.
25/06/2024
23:57:30 น.
23 µg/m³
30.4 °C
65 %
0 PPM.
สีแดง PM>=37.5 µg/m³, CO2>=1000 PPM. สีชมพู PM>=37.5 µg/m³ สีส้ม CO2>=1000 PPM.
ค่าเฉลี่ยสภาพอากาศวันนี้

AQI 18.48 คุณภาพอากาศดี
ฝุ่น (µg/m³)
4.43
อุณหภูมิ (°C)
28.95
ความชื้น (%)
66.58
คาร์บอนฯ (PPM.)
0.00
ค่าเฉลี่ยสภาพอากาศตามช่วงเวลา

กรุณาระบุตำแหน่ง วันเริ่มต้นและสิ้นสุด
กราฟเปรียบเทียบสภาพอากาศ

กรุณาระบุตำแหน่ง วันเริ่มต้นและสิ้นสุด